Pre-ecoregeling inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten toegelicht

Via pre-ecoregelingen wordt de inzaai van éénjarige hoofdteelten met een positief effect op milieu, klimaat en biodiversiteit gestimuleerd.
Via pre-ecoregelingen wordt de inzaai van éénjarige hoofdteelten met een positief effect op milieu, klimaat en biodiversiteit gestimuleerd. - Foto: TD

In dit artikel gaan we dieper in op de inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten. Alle informatie over de pre-ecoregelingen is te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Via deze maatregel wordt de inzaai van éénjarige hoofdteelten met een positief effect op milieu, klimaat en biodiversiteit gestimuleerd.

Eénjarige eiwitteelten

De hoofdteelt is de teelt die volgens de gangbare teeltpraktijk op een perceel overwegend aanwezig is van 15 mei tot 31 augustus. Een eerste groep van hoofdteelten waarvoor subsidie kan worden gevraagd, zijn een aantal éénjarige eiwitteelten in het kader van een lokale eiwitvoorziening. Het gaat dan over vlinderbloemigen zoals voedererwten en veldbonen, maar ook mengteelten van vlinderbloemigen met granen komen in aanmerking.

Diepwortelende maaigewassen

Een tweede groep omvat een aantal diepwortelende maaigewassen die van nature een positief effect hebben op de bodemkwaliteit. Het gaat hier over de hoofdteelt van koolzaad, gele mosterd, bladrammenas, hennep en tagetes. De gele mosterd, bladrammenas en tagetes moeten minstens 2 of 3 maanden aangehouden worden vooraleer onder te werken. De teelten komen enkel in aanmerking als ze ingezaaid worden als hoofdteelt. Als ze worden ingezaaid als voor- of nateelt komen ze niet in aanmerking voor deze pre-ecoregeling.

Faunavriendelijke teelten

Een laatste groep zijn faunavriendelijke teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten. Het gaat om de teelt van zomergranen of faunamengsel. Het faunamengsel moet voldoen aan een vereiste teeltsamenstelling en zaaidichtheid en moet op het veld aangehouden worden tot minstens 15 maart 2023.

Meer informatie over de in aanmerking komende teelten, vereiste teeltsamenstellingen, zaaidichtheden en andere subsidievoorwaarden is terug te vinden in de infofiche en de veelgestelde vragen op de website.

Afhankelijk van de ingezaaide hoofdteelt kan de landbouwer voor de inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten een maximaal subsidiebedrag van 150 of 600 euro/ha ontvangen.

Subsidieaanvraag en meer info

De subsidieaanvraag voor de maatregel inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten zal via de verzamelaanvraag 2022 lopen.

Meer informatie en subsidievoorwaarden zijn te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.

Departement Landbouw en Visserij - TD

Meest recent

Meest recent