Startpagina Aardappelen

Bevraging naar ervaringen en meningen met bemestingsadviezen

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en de Universiteit Gent hebben in het kader van het project Code Goede Bemestingsadviezen, de handen in elkaar geslagen. Het doel is om de kwaliteit van de huidige bemestingsadviezen in kaart te brengen en waar mogelijk verbetervoorstellen te formuleren.

Leestijd : 1 min

Een goede evaluatie van de huidige bemestingsadviezen is echter alleen mogelijk wanneer de mening van de eindgebruiker van deze adviezen gekend is. Daarom wilt PCA en UGent graag door middel van een enquête de ervaringen van aardappeltelers en hun mening over bemestingsadviezen beter leren kennen.

De enquête (volledig anoniem) omvat een 30-tal vragen over bemestingsadviezen met focus op stikstof en fosfaat. Het invullen duurt 10 à 15 minuten. Hoe talrijker u uw mening deelt en hoe gedetailleerder u de enquête invult, des te beter de kwaliteit van bemestingsadviezen in kaart kan gebracht worden en eventuele verbetervoorstellen geformuleerd kunnen worden. Medewerking van de aardappeltelers is dus cruciaal!

De resultaten zullen de teler ten goede komen met nóg duidelijkere en betere bemestingsadviezen die een meer duurzame (bv. lagere nitraatresiduen) maar ook economisch rendabele (bv. goed opbrengst en kwaliteit van de teelt, besparing op het gebruik van minerale meststoffen) landbouw mogelijk maken.

De enquête kan u opstarten en invullen door op onderstaande link te klikken.

Klik hier om de enquête te starten!

PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken