Startpagina Bieten

Meer dan 85% van de bietenpercelen aan de eerste behandelingsdrempel

Door de vochtigere weersomstandigheden worden roest, cercospora en witziekte steeds vaker waargenomen. In meer dan 85% van de percelen wordt de eerste behandelingsdrempel bereikt voor één van deze ziekten. Ramularia werd nog steeds niet waargenomen in het netwerk.

Leestijd : 2 min

Inspecteer dringend uw percelen en behandel als de drempel bereikt is voor één van de ziekten.

Van de 40 percelen die werden waargenomen, werd in 34 percelen de behandelingsdrempel bereikt, met de volgende verdeling: 14 percelen met cercospora, 7 percelen met roest en cercospora, 5 percelen met roest, 4 percelen met witziekte en 4 percelen met witziekte en roest.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.

Een bijgewerkte tabel van de rasgevoeligheid voor de 4 voornaamste bladziekten (witziekte, cercospora, ramularia en roest) is opgenomen in de Fungi Memo 2017. Deze tabel vormt een aanvulling op de interpretatie van de waarnemingen die aan elk waarnemingsveld zal worden toegekend.

Hieronder staat een overzicht van de behandelingsdrempels volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren

Voor Cercospora en Ramularia staat de behandelingsdrempel op 5% aangetaste bladeren, wat neerkomt op 2 à 3 bladeren op de 50 bekeken bladeren (of 5 van de 100). Voor witziekte en roest staat de behandelingsdrempel op 15% aangetaste bladeren, wat neerkomt op 7 à 8 bladeren van de 50 aangetast zijn (of 15 van de 100).

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.

Lees ook in Bieten

Vernietig onkruiden vóór de zaai in bieten

Bieten Door de regens van de afgelopen weken is er op verschillende percelen een sterke onkruiddruk zichtbaar. Het is aanbevolen een behandeling uit te voeren om deze te vernietigen aangezien zij niet gecontroleerd kunnen worden met het FAR systeem na de zaai. Dat meldt het KBIVB.
Meer artikelen bekijken