Startpagina Pluimvee

ABS vraagt zekerheid voor getroffen legkippenhouders

Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt dringend dat er gevolg gegeven wordt aan de huidige noden van de getroffen pluimveebedrijven. ABS wil zeer snel steun op korte termijn.

Leestijd : 2 min

De organisatie vindt ook dat de communicatie vanuit het FAVV op een bureaucratische manier verloopt. “Met de huidige moderne communicatiekanalen moet dit veel sneller en directer kunnen. Een snelle en directe doorstroming van informatie is nodig zodat de getroffen bedrijven zelf via opvolgstalen de mate van besmetting kunnen opvolgen. Analyseresultaten dienen nu geraadpleegd te worden op Foodweb, waar pas na vele malen doorklikken het resultaat kan gevonden worden”, zo legt de organisatie uit.

Financiële strop

ABS ziet dat bij de getroffen bedrijven de kosten hoog oplopen, “zonder dat daar enige vorm van compensatie tegenover staat.”

Deze pluimveehouders dreigen acuut een tekort aan liquide middelen te krijgen om hun bedrijfsvoering te kunnen verzekeren. De voederkosten blijven terwijl de gelegde eieren vernietigd dienen te worden.

“De rekeningen lopen zo heel snel hoog op. Daarom is het noodzakelijk dat er op zeer korte termijn gekeken wordt, zowel op Vlaams, Federaal als Europees niveau wat er op budgettair vlak kan gedaan worden om zeer snel liquide middelen vrij te maken zodat de bedrijven deze uiterst moeilijke periode kunnen overleven”, pleit het boerensyndicaat.

Onzekerheid troef

Het Algemeen Boerensyndicaat merkt veel vragen en onzekerheid in het veld. “Hoe moet het voor de getroffen bedrijven nu verder? Er moet dringend uitgezocht worden wat mogelijk is. Er wordt vaak gesproken over het laten ruien van de kippen, maar wat zal de uitkomst hiervan zijn en hoe wordt dit ondersteund? Over fipronil zijn er in het buitenland reeds diverse onderzoeken gedaan. Kan er op basis van deze studies reeds een conclusie getrokken worden?”, zo werpt de organisatie enkele vragen op.

Het ABS wil zekerheid en duidelijkheid in deze voor de getroffenen meest onzekere periode. “Dit is hard nodig want achter al deze bedrijven staan mensen en gezinnen die nu onder zeer zware druk staan, zowel financieel als ook psychisch”, aldus nog voorzitter Hendrik Vandamme.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken