Startpagina Actueel

Succesvol beweiden is een grote uitdaging voor Vlaamse melkveehouder

Weidewijs is 1 van de 46 projecten die door het departement Landbouw & Visserij werd goedgekeurd om innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw te ondersteunen. Het totale budget bedraagt 75.000 euro. Deelnemende partners zijn ILVO, Cow Coach, de Hooibeekhove en Obs’Herve. Weidewijs wil het draagvlak voor de beweiding bij melkveehouders vergroten.

Leestijd : 2 min

De meeste melkrobotbedrijven in Vlaanderen kiezen er op dit moment voor om hun melkvee het hele jaar op te stallen, omdat de combinatie met weidegang als moeilijk wordt ervaren.

Grote uitdaging

“Nochtans is er in het verleden al veel onderzoek gebeurd in binnen- en buitenland dat aantoont dat dit wel kan”, antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits op een vraag van Joris Nachtergaele, Vlaams parlementslid voor N-VA.

En hoewel de drijfveer voor weidegang er wel is, zowel langs de kant van de consument als bij de melkveehouder zelf, blijkt succesvol beweiden een grote uitdaging voor vele Vlaamse melkveehouders.

Daar wil het project Weidewijs verandering in brengen.

Het project Weidewijs is een samenwerking tussen de Hooibeekhoeve, Cow Coach, Obs’Herbe, ILVO en 8 melkveehouders. WeideWijs wil het draagvlak voor beweiding vergroten door kennis rond het thema te bundelen in goede praktijken, kennisuitwisseling tussen melkveehouders te ondersteunen en nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, rekening houdend met de Vlaamse context en de veedichtheid op de huiskavel.

ILVO zal zich focussen op het creëren van draagvlak door melkveehouders te bevragen over de motivaties voor beweiding en de knelpunten. De resultaten zullen worden verwerkt in een infosheet ‘Verdienmodellen bij beweiding’ en in ILVO’s Verdienwijzer.

Cow Coach zal zich verdiepen in de combinatie van robotmelken en beweiding op het vlak van technische prestaties, praktijkverhalen en recente onderzoeken. Deze kennis zal worden gedeeld in workshops en voorlichtingsactiviteiten met landbouwers.

Klimaatrobuust beweiden

De Hooibeekhoeve zal zich verdiepen in klimaatrobuust beweiden en kennis verzamelen rond niet-gangbare mengsels (diepwortelende grassen, vlinderbloemigen en kruiden) en hun mogelijke voordelen rond droogtolerantie. Ook deze kennis zal worden gedeeld in voorlichtingsactiviteiten voor landbouwers.

Grote evenementen

Obs’Herbe zal focussen op kennisuitwisseling met de deelnemende melkveebedrijven en die ervaringen combineren met de resultaten van robotmelken en het klimaatrobuust beweiden in ‘Goede Praktijk-fiches’ en in een ‘Beslissingsboom’.

Uiteindelijk worden ook 2 grote evenementen (afhankelijk van de coronamaatregelen) georganiseerd voor het grote publiek (melkveehouders en tussenpersonen). Acht melkveehouders nemen deel aan het project Weidewijs.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

“Via fokkerij kan je emissies verminderen”

Veeteelt CRV is één van de vaste waarden op veeteeltvakbeurzen en ook op deze editie van Agribex is het bedrijf opnieuw op de afspraak. Landbouwleven vroeg Eric Lievens en Peter Vercauteren van CRV naar de grote en kleine trends in genetica. Van methaanarm melkvee gaat het via hoornloze en hittetolerante runderen naar China.
Meer artikelen bekijken