Startpagina Actueel

Jef Cleiren wenst een herstel van prijs en respect

Landbouwleven blikt met Jef Cleiren, voorzitter CBB, terug op het voorbije jaar 2021. We kijken ook hoopvol vooruit naar 2022.

Leestijd : 2 min

Hoe heb je 2021 beleefd?

De bietentelers hebben weer eens een speciaal jaar achter de rug met veel uitdagingen. Een goede bietenopkomst werd gevolgd door veel regen, goede onkruidbestrijding, weinig luizendruk. De ziektedruk nam dan weer toe vanaf juli met vooral cercospora-aantasting. Door de vele regens valt de suikerrijkdom van de bieten tegen (het gemiddelde zal maar rond 17% suiker zijn). Toch valt de tonnageopbrengst niet tegen.

De prijs van de bieten is hersteld, maar nog niet voldoende voor de planters en onze suikerfabrikanten.

De verwerkende/industriële gebruikers (‘tweede transformatie’) zijn nog steeds de grote winnaars van het verdwijnen van de quota en van de minimumprijs voor suiker in 2017.

Wat hoop je voor 2022?

Voor komend jaar hoop ik op een goed teeltjaar, met allereerst een voortzetting van het prijsherstel (dat nu bezig is). Hopelijk boekt ons Bieteninstituut (met de steun van en samen met de Vlaamse overheid, Vlaio, ILVO…) resultaten in het onderzoek tegen vergelingsziekte. Vooral Europa neemt ons meer en meer middelen af, zonder na te denken of er ook wel alternatieven beschikbaar zijn voor plantenbescherming en onkruidbestrijding.

De suikerindustrie moet haar investeringen kunnen uitwerken: efficiënter worden, meer duurzaam produceren en voldoende opslagcapaciteit hebben om betere commerciële afspraken met hun kopers te kunnen maken.

Nog 2 meer persoonlijke wensen voor het nieuwe jaar:

Ten eerste, dat we eindelijk van corona afraken, zodat we terug ‘echt’, fysiek kunnen vergaderen, en dat we echt in dialoog met onze basis kunnen gaan en kunnen luisteren naar wat echt leeft en onze syndicale oplossingen voorstellen en bijsturen waar nodig.

En, ten tweede, vooral ook dat er terug respect komt in heel onze sector, doorheen de hele keten om te beginnen, zodat we samen een mooie toekomst kunnen bouwen voor onze keten en voor de landbouw in het algemeen!

TD

Lees ook in Actueel

Franse ‘pipiverwerker’ plant site in België

Akkerbouw De Franse start-up Toopi Organics, gespecialiseerd in het verzamelen van menselijke urine om die te herwerken tot ‘biostimulanten’ voor gebruik in de landbouw, heeft 16 miljoen euro opgehaald om zijn ontwikkeling in Frankrijk en België te versnellen. Ze plannen ook een site in ons land.
Meer artikelen bekijken