De laatste 7 jaren wereldwijd de warmste jaren sinds registratie

De laatste 7 jaren wereldwijd de warmste jaren sinds registratie

Uit bevindingen van C3S blijkt dat de afgelopen 7 jaar met een duidelijke marge de 7 warmste jaren ooit zijn geweest. Binnen die 7 jaar behoort 2021 tot de koelere jaren, naast 2015 en 2018. Ondertussen beleefde Europa zijn warmste zomer ooit, hoewel hij in de buurt komt van eerdere warmste zomers in 2010 en 2018.

Ook broeikasgasconcentraties blijven stijgen

In samenwerking met de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) meldt C3S ook dat voorlopige satellietmetingen bevestigen dat de broeikasgasconcentraties in 2021 zijn blijven stijgen, waarbij het kooldioxidegehalte (CO2) een jaarlijks wereldwijd kolomgemiddelde record van ongeveer 414 ppm heeft bereikt, en het methaangehalte (CH4) een jaarlijks record van ongeveer 1876 ppb.

De koolstofemissies ten gevolge van bosbranden wereldwijd bedroegen in totaal 1850 megaton, vooral aangewakkerd door branden in Siberië. Dit was iets meer dan vorig jaar (1750 megaton koolstofemissies), hoewel de trend sinds 2003 dalende is.

Lage temperaturen tot juni

Wanneer we naar het wereldgemiddelde kijken, zien we dat de eerste 5 maanden van 2021 relatief lage temperaturen te zien waren in vergelijking met de recente zeer warme jaren. Sinds juni behoren de maandtemperaturen wereldwijd echter steevast tot de vierde warmste ooit gemeten. De temperaturen over de afgelopen 30 jaar (1991-2020) liggen bijna 0,9 °C boven het pre-industriële niveau. In vergelijking met deze laatste periode van 30 jaar zijn de regio's met de meeste bovengemiddelde temperaturen onder meer Noordoost-Canada, alsook grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Jaarlijkse gemiddelden van de mondiale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m met de geschatte verandering sinds de pre-industriële periode (linkeras) en ten opzichte van 1991-2020 (rechteras) volgens verschillende datasets.
Jaarlijkse gemiddelden van de mondiale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m met de geschatte verandering sinds de pre-industriële periode (linkeras) en ten opzichte van 1991-2020 (rechteras) volgens verschillende datasets. - Grafiek: ECMWF Copernicus Climate Change Service

De meest benedengemiddelde temperaturen werden aangetroffen in het uiterste oosten van Rusland en Alaska, het centrale/oostelijke deel van de Stille Oceaan, het grootste deel van Australië en delen van Antarctica.

Copernicus - SN

Meest recent

Meest recent