Melkveehouders betalen lagere bijdrage MilkBE door minder zware botulismegevallen

In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij uitrollen.
In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij uitrollen. - Foto: LV

MilkBE beheert het solidariteitsfonds Botulisme dat toelaat een tegemoetkoming uit te betalen aan melkveehouders getroffen door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf.

Samenstelling van het solidariteitsfonds

Dit fonds bestaat uit 2 aparte elementen: (1) voor de vergoeding van vernietigde melk, en (2) voor een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Voor de vergoeding van vernietigde melk is er een post voorzien in het algemene MilkBE budget, waaraan zowel de zuivelbedrijven als de melkveehouders bijdragen.

De tussenkomst uitgekeerd bij zware sterfte wordt gefinancierd met bijdragen van enkel de melkveehouders. Deze bijdrage verlaagt in 2022. Dit is mogelijk gezien er in 2020 en 2021 gelukkig minder (zware) botulismegevallen met hoge sterfte waren waardoor enige reserve werd opgebouwd.

Het aantal botulismegevallen zal in de toekomst goed in de gaten gehouden worden. Indien het aantal gevallen terug zou toenemen, zal een nieuwe evaluatie volgen en kan de bijdrage desgevallend terug verhoogd worden. Maar het omgekeerde geldt uiteraard ook.

Bijdrage van de kopers stijgt

De Duurzaamheidsmonitor inventariseert de duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de keten. In de loop van 2022 zal MilkBE een digitale en uitgebreide versie van de Duurzaamheidsmonitor Melkveehouderij uitrollen. Hiervoor werd de budgetpost voor Duurzaamheid verhoogd. Om het invullen van de monitor vlotter en gemakkelijker te maken, zal een digitale tool ontwikkeld worden.

De tool zal de nodige gegevens die reeds beschikbaar zijn bij diverse dataleveranciers samenbrengen via de dataplatformen DjustConnect en WALLeSMART. Zo worden de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de melkveehouder, de koper en de sector in zijn totaliteit. Aangezien de data, mits toestemming van de melkveehouder, ook voor de koper ter beschikking komen, dragen de kopers extra bij aan hiermee gepaard gaande kosten via een verhoging van hun bijdrage aan MilkBE.

Wat betekent dit concreet?

In 2022 zal de bijdrage aan MilkBE

- voor melkleveraars : dalen van 0,0805 naar 0,0605 euro (excl. btw) per 1.000 l melk;

- voor kopers: stijgen van 0,0630 naar 0,0705 euro (excl. btw) per 1.000 l melk.

MilkBE

Meest recent

Meest recent