Ook PFAS-concentraties in voedingsproducten op onverdachte locaties

De PFAS-vervuiling reikt verder dan origineel gedacht.
De PFAS-vervuiling reikt verder dan origineel gedacht. - Foto: LBL

Karl Vrancken, opdrachthouder voor de Vlaamse regering in het PFOS-dossier, gaf op 26 januari een stand van zaken in aanloop naar zijn tweede tussentijdse rapport, gepland in maart. Een week geleden raakten daarrond al nieuwe onderzoeksresultaten bekend. Daarin stond onder meer dat in heel Vlaanderen al 803 brandweerterreinen zijn aangeduid als risicosite voor de aanwezigheid van PFAS. Van 51 locaties werd al uitgeklaard dat er geen ‘PFAS verdachte activiteiten’ plaatsvonden.

PFAS bij dieren op buitenbeloop

Opdrachthouder Vrancken ging tijdens zijn presentatie dieper in op de aanwezigheid van PFAS in voeding. Een steekproefonderzoek van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) toonde aan dat PFAS ook werden teruggevonden in stalen op onverdachte locaties, en dus niet enkel bij de ‘hotspots’ van PFAS-vervuiling.

De PFAS worden vooral teruggevonden in eieren en vlees van dieren die buiten lopen. “De achtergrondwaarden die we daar meten zijn niet hoger dan in de rest van Europa”, nuanceert Vrancken. “In het Vlaamse profiel zijn er iets hogere concentraties in bijvoorbeeld eieren, maar dan weer lagere bij runderen.”

Een specifiek onderzoek op honing wees op de aanwezigheid van PFAS, zelfs in onverdachte gebieden. PFOS werden dan weer in minder dan 10 % van de honingstalen aangetroffen. “Op basis van deze resultaten werd imkers afgeraden om bijenwas en stuifmeel te gebruiken in de buurt van verontreinigde locaties.”

Gft en compost

Ook in stalen van gft-afval en compost werden PFAS-concentraties boven de norm gedetecteerd. Het is echter moeilijk om daar een duidelijk profiel in te scheppen, omdat het gaat om een enorm heterogeen materiaal. “Maar ondertussen blijft het afgeraden om eieren en grond bij het tuin- en keukenafval te voegen in die hotspotzones”, zegt Vrancken. “Er is ook nog onvoldoende duidelijkheid over mogelijke doorvergiftiging: als we die compost gebruiken als bodemverbetering, gaat er dan verdere vergiftiging zijn naar de groenten toe? Daar is verdere informatie over nodig, om te kijken hoe die keten werkt.”

Belga

Meest recent

Meest recent