Startpagina Aardappelen

Heel beperkte kieming in aardappelbewaarloodsen

Vanaf eind november volgen Inagro en PCA 15 loodsen verspreid over West- en Oost-Vlaanderen op, om deze te evalueren naar kieming en kwaliteit van het aardappelproduct. Uit hun meest recente bevindingen blijkt dat het momenteel allemaal heel goed gaat.

Leestijd : 2 min

B egin februari werden voor de 3de maal stalen genomen. In 4 loodsen wordt Restrain ingezet. Hierbij bevinden sommige toestellen zich nog in de opstartfase, terwijl in andere loodsen het niveau al een maand op 8% ethyleen zit. In de 4 loodsen met Argos is meestal een eerste keer gefogd begin februari. Ook Biox-M werd ook een eerste maal toegepast begin februari (1 loods). In 5 loodsen wordt gewerkt met 1,4 Sight en daar zijn de toepassingen (preventief) gestart vanaf eind december.

In de loop van januari werden weinig schommelingen waargenomen in knoltemperatuur (op 1 m diep in de hoop) en zien we een gemiddelde van 7,1°C begin februari.

Kwaliteit

Het onderwatergewicht is in de meeste loodsen goed (gemiddeld 403g/5kg), met in sommige stalen toch wel wat drijvers. De vastheid van de knollen is zo goed als stabiel gebleven in vergelijking met vorige maand, waardoor we nog steeds kunnen spreken van vaste aardappelen.

De bakkleur is ten opzichte van januari gemiddeld amper gedaald en bedraagt gemiddeld 2,1, wat zeer goed is (schaal 0-6). Het aandeel heterogene frieten is beperkt en bedraagt gemiddeld zo’n 3%. We zien een lichte toename van de bakkleur in februari, en dit voor alle kiemremmers. Als we vergelijken met de startsituatie begin december, dan zien we dat voor Argos en 1,4 Sight de bakkleur amper gewijzigd is de afgelopen 2 maanden, terwijl we bij Restrain een geleidelijke toename zien. Ook af te leiden aan de resultaten van december is dat de uitgangssituatie (bakkleur) in de loodsen waar Argos toegepast wordt op een lager niveau gestart is.

Kieming

Maandelijks volgen we ook de kieming op door de lengte op te meten van de langste witte kiem per knol (2x 25 knollen). De kieming is toegenomen ten opzichte van vorige maand, maar is met een gemiddelde van 0,4 mm voor de langste kiem nog steeds zeer beperkt. Vorig jaar noteerden we gemiddeld 2 mm begin februari.

PCA

Lees ook in Aardappelen

Belgapom meldt prijsstijging

Aardappelen Twee weken geleden steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari en vorige week bleef die stabiel. Deze week stijgt de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger van 400 naar 450 euro per ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken