Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Geef de boeren een toekomst

Ook pensioenboeren zijn bekommerd over de huidige gang van zaken... De heer Cools kroop daarom in zijn pen.

Leestijd : 2 min

Met een minister van Omgeving die meer gelooft in groene ideeën en niet in de realiteit komt men bedrogen uit. De MAP’s volgen elkaar op en voorspellen nieuwe zwaardere terreur met een niet vol te houden dwingelandij en machtsmisbruik.

We worden neergeknuppeld als machteloze zeehonden.

Groen gedachtegoed

Het groene gedachtegoed met grote beslissingsbevoegdheid bewijst hoezeer een goed geoliede propagandamachine de menselijke geest kan intoxiceren met een verregaande vorm van hersenspoeling.

Brutale nachtelijke invallen en inbraken van dierenrechtenorganisaties worden gedoogd. Het bewijst nogmaals tot wat sommige mensen in staat zijn...

Bureaucratie

De dictatuur van de bureaucratie draait op volle toeren: een diarree van omzendbrieven, koninklijke besluiten, nieuwe voorschriften, nieuwe ‘verboden’. Wie is de opsteller van al deze instructies, ideologieën, visies ?

Rondreizende controleurs zien erop toe dat de gestelde doelstellingen ten spoedigste worden bereikt, zij zijn slechts de radertjes van het systeem, zij doen hun werk, hun valt niets te verwijten (cfr. oorlogstribunaal). Bepaalde machthebbers wilden het, anderen deden het.

We worden van alles beschuldigd, net als de joden in het nazisysteem.

Het gevlei met de verantwoordelijke politici (naar de mond gepraat) helpt tot niets, complete waanzin, niemand beschermt ons.

En wat met de confiscatie van onze hoeves, landerijen? De kunstmatige aanleg van natuur met zwaar materieel is tegenstrijdig met de verzekerde voedselvoorziening voor een sterk groeiende bevolking. Ze duwen de wereld richting instabiliteit.

Wat als het te laat is?

Als Poetin straks op de ‘nucleaire’ knop drukt, zal men niet meer hoeven te spreken van natuur, veilig voedsel, nitraten, pesticiden.

Wie kan uitmaken waar de harteloosheid en onverschilligheid eindigen en de misdadigheid begint? De geschiedenis heeft ons meerdere malen geleerd dat het besef pas doordringt als het te laat is.

Wat speelt zich af in veel boerengezinnen om dit schouwspel ?

Politici, verantwoordelijken, je hebt hun noodsignalen niet begrepen. Dikwijls ging het om bedekte smeekbeden om hulp. Het waren de vuurpijlen in wanhoop afgeschoten van een zinkend schip. Ze hadden u veel te vertellen. Wacht niet verder tot alle hulp te laat is. Neem uw verantwoordelijkheid met gezond boerenverstand!

Groeten,

Roland Cools, pensioenboer

Lees ook in Uw stem

Opinie: Natuurpunt baas op kabinet Demir

Uw stem Na de protestacties van boeren in heel Vlaanderen brengt Stichting Farmers Defence Force België wenkbrouwfronsend nieuws naar buiten: “Jelle Van den Berghe, adjunct-kabinetschef van Vlaams Minister Zuhal Demir, is een voormalig bestuurder van Natuurpunt”.
Meer artikelen bekijken