Zomertarwe zaaien biedt amper perspectief

Zomergranen uitzaaien levert maar weinig op.
Zomergranen uitzaaien levert maar weinig op. - Foto: TD

Om op die vraag een antwoord te bieden, informeerden we ons onder andere bij Bram Vervisch van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Zijn conclusie luidt dat zomertarwe zo vroeg mogelijk moet gezaaid worden (vanaf februari - maart) wanneer de bodem geschikt is. Tegen eind maart is het eigenlijk te laat om nog zomertarwe uit te zaaien. Dan wordt zomergerst interessanter, omdat die minder reageert op daglengte. Zomertarwe later zaaien kan, maar het is zeker geen garantie op succes. Je moet immers de ontwikkelingsperiode van het gewas respecteren.

Lang geen item

Jarenlang was het verbouwen van zomertarwe geen item voor het LCG, omdat die vraag er vanuit de landbouwers niet was. Recente gegevens over rassenproeven zijn dus niet voorhanden. Wel kan het LCG helpen bij de teelttechniek over zomergranen. Biologische landbouwers en proefcentra hebben ook veel ervaring met deze teelt, denk bijvoorbeeld aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische teelt (CCBT). Teelttechniek over zomergranen en rassenadvies zal je tevens terugvinden bij je zaadleverancier. Massaal daar zomergraan nog gaan kopen, zal nu niet meer lukken. Er zal immers maar een zeker aanbod zijn uit de vermeerdering van vorig jaar. Toen was er nog geen sprake van de hoge graanprijzen die we nu kennen, waardoor de handel hier niet op kon inspelen. We krijgen al signalen van stocks zomergraan die uitgeput zijn.

Seizoensinvloed

Interessant aan zomergraan is dat we heel makkelijk organische mest kwijt kunnen voor de zaai. Dat kan nu interessant klinken met de hoge kunstmestprijzen. Het welslagen van zomergraan wordt mee bepaald door het teeltseizoen dat we krijgen. Een droge periode is snel nadelig voor de opbrengst.

Naast teelttechniek speelt uiteraard het financieel saldo een rol. Bij zomergranen laat dat doorgaans te wensen over. Echo’s uit de praktijk die we ontvangen, wijzen erop dat dit jaar minder suikerbieten gezaaid worden. We horen zelfs boeren die hun bestelde suikerbietzaad niet allemaal gaan uitzaaien, om maïs te gaan zaaien. Het financieel saldo zal hier beter van worden dan van zomergraan.

Maïs en aardappelen

Toen de coronacrisis 2 jaar geleden uitbrak, moesten aardappeltelers plots op de rem gaan staan en werden ze gemotiveerd om minder aardappelen uit te planten. Door alles wat nu gebeurt in Rusland en Oekraïne zijn de tarweprijzen zo hoog, dat van een brood- en pastacrisis gesproken wordt. Mogelijk worden er dus in 2022 meer aardappelgerechten dan pastagerechten geconsumeerd.

Laten we zeker maïs niet vergeten. Alles wijst erop dat dit gewas meer zal uitgezaaid worden in 2022. Organische mest is voorhanden, zaad ook. Kennen we geen extreme weersomstandigheden, dan is teeltrendement snel gegarandeerd. Vandaag zijn ook de korrelmaïsprijzen hoog. De vraag is of dit door de grillige markt die we nu kennen nog zo is in het najaar en de winter. Deskundigen gaan ervan uit dat dit wel het geval zal zijn. Hoge prijzen dalen immers geleidelijk aan, is hun redenering. Zekerheden zijn vandaag echter weg. Maïs biedt het voordeel dat het afzet kan vinden als silomaïs of als korrelmaïs.

Concluderend menen we te mogen stellen dat het maar weinig heil brengt om nu nog zomergranen uit te zaaien, zelfs indien er nog zaad te verkrijgen zou zijn. Het is duidelijk dat andere voorjaarsgewassen in beeld komen en dat deze ook nodig zijn om mens en dier te voeden.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent