Startpagina Bieten

Suikerbiettelers zitten nog meer tussen hamer en aambeeld door oorlog in Oekraïne

Tegen de achtergrond van de huidige oorlog in Oekraïne luidt de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB) de noodklok. De suikerbietsector kent al 5 jaar crisis en er komen daar nu nog gestegen productiekosten bij. De sector komt klem te zitten tussen hoge kosten en lage suikerprijzen.

Leestijd : 3 min

Net als haar Europese collega's betuigt de CBB haar solidariteit met het Oekraïense volk, de landbouwers en de suikerindustrie die te lijden hebben onder de oorlog.

“In de context van het conflict in Oekraïne moet Europa meer dan ooit haar ambitie van voedsel- en energiesoevereiniteit en haar rol in de wereldvoedselbalans waarmaken”, aldus de CBB. “De bietentelers zullen zich blijven inzetten voor dit doel en blijven zorgen voor de productie van essentiële goederen: suiker voor menselijke consumptie, pulp voor diervoeder of bio-energie en bioproducten om onze economie koolstofvrij te maken.”

Bekommernissen

Via de Belgische ministers van Landbouw wenst de CBB de Europese instellingen op haar bekommernissen attent te maken.

In heel Europa worden momenteel bieten uitgezaaid en het areaal gaat in 2022/23 nog steeds achteruit, voor het vijfde opeenvolgende jaar al, nu met circa 2  %. Afgezien van de noodzaak om de bietensector te beschouwen als prioritair wat de toegang tot energie betreft, vragen de telers dat de dramatische stijging van de productiekosten wordt doorgerekend in de voedselketen. Dit is van cruciaal belang voor de duurzaamheid en de veerkracht van de sector.

De stijging van de meststoffen- en brandstofkosten, samen met de toename van de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen, betekent immers een meerkost van ongeveer 25  % ten opzichte van vorig jaar. Bovendien jagen de sterk stijgende energieprijzen, vooral voor aardgas, de kosten voor de verwerking van bieten de hoogte in.

“Na 5 jaar van crises en lage suiker- en bietenprijzen, die de sector hebben verzwakt, moeten deze fundamentals in de eerste plaats door de markt worden in rekening gebracht. Ze moeten tot uiting komen in de lopende contractonderhandelingen tussen suikerproducenten en -gebruikers, dit wil zeggen in de Europese suikerprijzen”, aldus Peter Haegeman, secretaris-generaal van de CBB.

Bovendien moet de EU-referentieprijs voor suiker (404,4 € per ton, af fabriek), die al 17 jaar ongewijzigd is, worden herzien om rekening te houden met de dramatische kostenstijging in de landbouw en de industrie, en zo de sector een doeltreffend vangnet te bieden.

Bevoorradingscrisis dreigt

Tegen de achtergrond van oplopende prijzen voor alternatieve gewassen zou een verdere inkrimping van het bietenareaal in het volgende verkoopseizoen 2023/2024 leiden tot een bevoorradingscrisis in diverse Europese regio's. Dit zou de Europese bietensector, die sinds 2018 al een netto-importeur is, in gevaar brengen. CBB luidt daarom de noodklok, naar aanleiding van de Landbouwraad van 21 maart en in de aanloop naar de mededeling van de Commissie over een veerkrachtig voedselsysteem in Europa, die op 23 maart wordt verwacht.

“Het is duidelijk dat we klem dreigen te komen zitten tussen hoge inputkosten en lage suikerprijzen. Het tijdstip en de omvang van deze inkrimping zouden, als zij zich voordoet, een sterke en onomkeerbare impact hebben op de veerkracht van onze sector. Ze bedreigen ook zijn vermogen om het hoofd te bieden aan de cruciale problematiek van de voedselsoevereiniteit die door de tragische situatie in Oekraïne extra in de verf wordt gezet”, besluit Haegeman.

CBB

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken