Kievitsnesten gezocht voor drone-experiment

Boerennatuur Vlaanderen zoekt uit of drone-technologie soelaas kan bieden bij het zoeken naar kievitsnesten.
Boerennatuur Vlaanderen zoekt uit of drone-technologie soelaas kan bieden bij het zoeken naar kievitsnesten. - Foto: Pixabay

Kievitsnesten zijn niet eenvoudig om te vinden door hun schutkleuren. Vaak worden ze dan ook niet opgemerkt en zo gaan heel wat nesten onbewust en ongewild verloren tijdens de verschillende landbewerkingen in de drukke voorjaarsperiode. Dit is één van de oorzaken van de achteruitgang van de kievitpopulatie in Vlaanderen. Door als landbouwer met de aanwezigheid van kievitsnesten rekening te houden, kan je een groot verschil maken voor het overleven van deze soort. Boerennatuur Vlaanderen wil landbouwers hierbij ondersteunen.

Via drone-technologie

Momenteel test Boerennatuur Vlaanderen in West-Vlaanderen, samen met een aantal partners, uit of de drone-technologie hier een oplossing kan bieden en op termijn als ondersteunend hulpmiddel ingezet kan worden voor landbouwers die willen weten waar de kievitsnesten op hun percelen gelegen zijn.

Concreet onderzoekt Boerennatuur Vlaanderen of kievitsnesten gevonden kunnen worden via automatische detectie (AI) door middel van een drone, een technologie waarbij een drone voorafgaand of tijdens de landbewerkingen één of meerdere percelen screent op de aanwezigheid van nesten en de (gps-) locaties aan de landbouwer of loonwerker worden doorgegeven.

Help het onderzoek

Om de meerwaarde en toepasbaarheid van dit type drone-technologie te kunnen onderzoeken, zijn we dit voorjaar op zoek naar kievitsnesten op akkerland waar we met onze drone een foto van kunnen nemen. Ben je landbouwer in West-Vlaanderen? Spot je dit voorjaar één of meerdere kievitsnesten op je percelen? Neem dan contact op met Korneel Verslyppe via 0470 36 31 01 of korneel.verslyppe@boerennatuur.be

Boerennatuur Vlaanderen

Meest recent

Meest recent