10 koolstofboeren compenseren West-Vlaamse CO2

10 landbouwers zullen 178,38 ton CO2 compenseren.
10 landbouwers zullen 178,38 ton CO2 compenseren. - Foto: LBL

De provincie heeft, na een oproep aan geïnteresseerde landbouwers, een overeenkomst gesloten met de 10 landbouwers die CO2 zullen vastleggen in de bodem om zo de uitstoot van de dienstvoertuigen te compenseren. Het gaat om een totale compensatie van 178,38 ton CO2 voor 1 jaar.

De landbouwers worden hierin begeleid door het provinciaal onderzoekscentrum Inagro uit Roeselare. De subsidies komen van de provinciale klimaatwerking.

Koolstofboeren

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden en zo klimaatopwarming tegen te gaan, maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Samen met partners uit Nederland, Noorwegen en Duitsland schreven Innovatiesteunpunt en Inagro een handleiding voor landbouwers om koolstofopslag toe te passen in de praktijk. De Vlaamse partners werkten de handleiding uit met specifieke regionale accenten en brachten de best toepasbare technieken voor Vlaanderen in kaart.

Subsidies

Op 24 februari keurde de provincieraad het reglement goed voor de subsidiëring van carbon farming technieken. Het is een testproject waarbij dit reglement loopt van 1 maart 2022 tot 28 februari 2023.

De doelstelling van het reglement is tweeledig. Enerzijds wordt de lokale CO2 van de uitstoot van dienstvoertuigen van de provinciale vloot gecompenseerd door de CO2 duurzaam vast te leggen in de bodem en zo bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Anderzijds wordt er meer koolstof opgeslagen in de bodem, wat zal leiden tot betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant. Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.

Via de subsidie van 50 euro per opgeslagen ton CO2 geeft de provincie een stimulans om bijkomende technieken toe te passen die bewezen hebben dat ze CO2 doen opslaan in de bodem. Het gaat o.a. om het maximaal inzetten van groenbedekkers en onderzaai, bijkomend compost gebruiken, grasland aangepast beheren, het gebruik van vaste organische mest en het toepassen van een verruimde teeltrotatie.

1 miljoen km

10 landbouwers zijn bereid om in het project te stappen. Ze zullen met hun maatregelen een totaal van 178,38 ton CO2 op 1 jaar compenseren voor een subsidiebedrag van 8.918,81 euro. Dat is gelijkwaardig aan de uitstoot van 1 miljoen km met de auto. De dienstvoertuigen van de provincie leggen op een jaar 616.413 km af.

Samen realiseren de landbouwers hiervoor 9 ha onderzaai onder maïs, 22 ha inzaai van groenbedekkers, 29 ha waarop bijkomende compost gebruikt wordt, 10 ha verruimde teeltrotatie, 2,5 ha aangepast graslandbeheer en 4 ha waarop de combinatie van groenbemester en compost wordt toegepast.

Provincie West-Vlaanderen

Meest recent

Meest recent