Startpagina Uw stem

Lezersbrief: Hoelang gaat het stikstofvat nog overlopen?

Sinds 23 februari 2022 heeft de Vlaamse regering het stikstofakkoord goedgekeurd. Het is alsof de landbouw en de veeteelt de grote vervuilers zijn van het milieu. Zeker met de minister van omgeving en leefmilieu valt niet te praten.

Leestijd : 5 min

Ze wenst haar plannen door te drukken samen met de voltallige Vlaamse regeringsleiders.

De landbouwers werden uitgenodigd voor enkele infovergaderingen door het Algemeen Boerensyndicaat, die het voor elkaar had gekregen om minister Zuhal Demir uit te nodigen voor verschillende bijeenkomsten in het Vlaamse land.

Rechtszekerheid

Meer dan een jaar geleden werd er een vergunningenstop ingevoerd. Nieuwe veestallen mochten er niet meer bijkomen, en ook geen uitbreidingen meer. Rechtszekerheid: wat is dat? Een vergunning uitschrijven zoals voor 10 of 15 jaar, zoals minister Demir zegt. Een landbouwbedrijf wordt niet gebouwd voor 10 of 15 jaar, maar voor meerdere generaties. Hetgeen men in 2015 beslist heeft met de rode en oranje bedrijven, is een brug te ver.

De reden voor de afbouw van de veebedrijven in Vlaanderen is om de stikstof uitstoot te verminderen. Maar is de landbouw dan zo vervuilend? In het midden van de jaren 90 creëerde men in Vlaanderen de zogenaamde Natura 2000-gebieden en bakende men die gebieden zonder medeweten van landbouwers af. In 1994 kochten de natuurverenigingen in vzw Schelde-Durme hun eerste perceel aan, in zo een Natura 2000-gebied, allemaal met overheidsgeld. Ondertussen zijn het al een paar duizenden hectares, die zowel Natuurpunt als vzw Durme in bezit hebben.

3,6 miljard euro

De Vlaamse regering trekt dit bedrag uit om de piekbelasters uit te betalen, wetende dat het land met een zeer groot miljarden tekort worstelt. De Vlaamse overheidsdienst heeft destijds de Natura 2000-gebieden getekend tot aan de boerenbedrijven. Nu komt men ermee af dat diezelfde boerenbedrijven de Natura 2000-gebieden vervuilen met stikstofuitstoot van de veebedrijven. Dit word allemaal opgelegd door Europa, maar wie is Europa?

Geen voeling met landbouw

Op de bijeenkomst te Beervelde heeft minister Demir bakken kritiek over haar heen gekregen. Geen enkele landbouwer is akkoord met dergelijke regels en wetten. Is de landbouw dan zo slecht? Als we kijken naar de (chemische) industrie, benoem ik 2 bedrijven: Cytec, het vroegere UCB, en Dow Chemical in Terneuzen. Dit zijn 2 bedrijven die voor de hele wereld chemische producten produceren. Veel van de omwonenden zijn vroegtijdig gestorven en/of hebben kanker gekregen. Deze fabrieken geven aan hun werknemers veel hogere lonen dan in andere sectoren. “Boerderijen sluiten omdat ze piekbelasters zijn!”, zijn de woorden van minister Demir. Zou ze dit ook doen met die chemische fabrieken: sluiten of afbreken? Haar politieke vriendjes hebben mandaten in dergelijke fabrieken waar ze heel veel geld mee krijgen.

Heeft Demir voeling met de landbouw? NEEN! Vanaf 1/1/2028 mag er in de natuurgebieden niet meer bemest worden. (Boeren krijgen een eenmalige vergoeding ter compensatie.) Boeren moeten minder soja invoeren, wat de eiwitbron is voor de dieren. Grasland dat goed bemest is, geeft eiwit van eigen land.

Zou het niet beter zijn om eens goed na te denken over hoeveel mensen voor en na de landbouwers hun job hebben?

Anekdote

Toen we in 1971, 51 jaar geleden, op studiereis gingen met de Groene Kring (vereniging van de jonge landbouwers) waren we met zoveel dat niet iedereen in de autobus kon, Walter moest zelfs nog achter rijden met mensen in de wagen. Hij is nu 74 jaar en baat nog steeds zijn melkveebedrijf uit met 50 melkkoeien, daar zijn kinderen niet verder willen doen. We bezochten de toenmalige Waaiboerhoeve in Nederland. De proefboerderij van het ministerie van landbouw in Nederland. Op die locatie stonden tientallen melkveestallen, een eenmansbedrijf was 40 melkkoeien en een tweemansbedrijf 80 melkkoeien. Er werd toen een proef aangelegd op een akker die paalde aan een melkveestal. Rondom werd er een dijk van 60 cm hoog aarde gezet en een pomp geplaatst aan de stal om drijfmest 25 a 30 cm op te spuiten. Dit was het begin van de opkomst van de snijmaïs. Dit om aan te tonen dat maïs zeer veel mest kon verdragen. Toen was er zeker geen sprake van stilstofuitstoot. Vele mensen zullen dit wellicht niet kunnen geloven. Ik wil maar aantonen hoe alles op 50 jaar kan veranderen. Men zit al aan MAP 6 om de boeren altijd maar minder te laten bemesten per ha. Stalmest vervoeren 50 km verderop, is dat dan het milieu sparen?

Ik zie hoe de zware zelfrijdende mestinjectoren, die 25 ton wegen, de structuur van de grond kapot rijden, met als gevolg veel minder opbrengsten. Als ik vergelijk met vroeger, toen we reden met een lichte tractor met een vacuümtank van 6.000 l, en openspreidden met de ketsplaat, dat ging alllemaal zoveel beter… Nu ligt de mest op rijen en na een wekenlange droge periode maait men het gras en kuilt met dit terug mee in.

Voedselbossen

Wat betreft Landbouwleven editie 2 juni jongstleden: briefschrijfster Valerie over de voedselbossen, die (haar man en zus) hadden beter aanwezig geweest in Beervelde om eens met minister Demir te praten over de oorlog die de 90-jarigen meegemaakt hebben in de jaren 40-45, hoe de bevolking kwam bedelen bij de boeren om wat eten. De huidige bevolking kent dit niet meer.

15 jaar geleden onteigende men duizend ha landbouwgrond, Kalkense Meersen genaamd, alsook een jong gezin met een nieuw melkveebedrijf. Dit gezin verhuisde naar Wallonië, het onteigende melkveebedrijf werd overgedragen aan Natuurpunt, die er 100 runderen houden. Er woont een man op die een loon ontvangt van de overheid en hij krijgt alle machines voor de voedselvoorziening van de Galloway-runderen. Stoten deze runderen dan geen stikstof uit? Begrijpen wie begrijpen kan, of waar is het gezond boerenverstand? Al die miljoenen euro’s die aan de natuurverenigingen worden gegeven, is geld van de belastingbetaler. Deze krijgen op hun beurt nog eens subsidies ook. Ook strooien ze ammoniaknitraat uit op hun weiden om de natuur te verbeteren, zeggen ze zelf. Sedert de laatste 2 jaar wordt er in de hele wereld acht gemaakt op melk en rundvlees. De prijzen gaan de hoogte in bij de boeren. Van varkensvlees is er een overaanbod (moslims eten dit niet). Dat daar een opkoopregeling of afbraakproducten worden gegeven, zou dan normaal zijn.

De nieuwe Vlaamse afbraakalliantie is begonnen. Bij de volgende verkiezingen zullen er geen borden meer geplaatst worden op landbouwgronden van de politiekers die de landbouw hier wegpesten. Zeker nu met de oorlog gaande in Oekraïne, laat de grond aan diegene die eeuwenlang gezorgd hebben voor de voeding van onze mensen. Geen boeren = geen eten!

Hugo De Nil

Lees ook in Uw stem

Opinie: Stikstofproblematiek ontleed en uitgebeend

Uw stem Het advies van de Raad van State over het stikstof-decreet toont volgens Peter De Swaef van de vzw Verenigde Veehouders een regering en beleid die een democratische rechtstaat onwaardig zijn. Hij schreef dit opiniestuk.
Meer artikelen bekijken