Vlaanderen telt 150 wijnboeren

Het aantal wijnboeren en het areaal namen vorig jaar toe, maar de productie nam af.
Het aantal wijnboeren en het areaal namen vorig jaar toe, maar de productie nam af. - Foto: AV

Vlaanderen produceert vooral witte wijn, terwijl Wallonië zich meer toelegt op mousserende wijn. Het aandeel van de mousserende wijnen in ons land bedraagt 46%, van witte wijn 39%, van rode wijn 13% en van rosé 2%.

In Vlaanderen is witte wijn goed voor 54% van de totale wijnproductie, gevolgd door mousserende (23%), rode wijn (15%) en rosé (6 %.)

695 ha wijnland

Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme (cd&v) lichtte in de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement toe dat de daling in de wijnproductie hoofdzakelijk wordt toegeschreven aan de slechte weersomstandigheden van vorig jaar.

In de lente van 2021 was er de late vorst, gevolgd door een doornatte zomer, die diverse schimmels met zich meebracht en vogelplagen in de nazomer. Bovendien kunnen bepaalde fauna, zoals spreeuwen, wilde zwijnen en de suzukifruitvlieg heel wat schade aanrichten in wijngaarden.

Professionele en amateurwijnboeren verbouwen in ons land 695 ha wijn. Gemiddeld beplant een wijnboer 3 tot 4 ha wijnstokken. Vorig jaar waren in ons land 237 wijnbouwers geregistreerd, tegenover 198 het jaar ervoor.

Omkadering

Landbouwminister Jo Brouns zit op de lijn van zijn partijgenote als hij vaststelt dat bij een groot deel van de wijnproducenten het inkomen dat ze halen uit die landbouwactiviteit te laag is. Het gebeurt ook dat beroepsinkomsten uit de andere, niet-landbouwactiviteiten te hoog zijn om in aanmerking te komen voor VLIF-steun.

De vzw Belgische Wijnbouwers kreeg vorig jaar een subsidie van 60.000 euro om de sector beter te omkaderen en om de samenwerking tussen de wijnbouwers te stimuleren en de interactie in de hele keten te versterken. De subsidie werd verstrekt voor 4 elementen: het versterken van de huidige organisatorische werking en het actualiseren van de productdossiers van de Vlaamse Europees beschermde appellaties, het creëren van een sterk imago voor de Vlaamse wijn, opleiding en professionalisering en onderzoek naar de oprichting van een producentenorganisatie.

Loes Vandromme hoopt op initiatieven die de Vlaamse wijnbouwers zullen aanmoedigen om meer gebruik te maken van de diverse subsidiekanalen.

De weg naar VLIF-steun

Jo Brouns merkt op dat men door de verdere professionalisering van de sector steeds vaker en gemakkelijker de weg vindt naar VLIF-steun. Via de starterscursussen krijgen startende land- en tuinbouwers, waaronder de wijnbouwers, ook toelichting over de diverse VLIF-steunmaatregelen, waar men terechtkan voor het indienen van aanvragen en voor welke steun een specifiek bedrijf in aanmerking komt.

Klimaatbestendige wijnbouw

Vorig jaar werd een eerste Vlaams wijnsymposium georganiseerd. Diverse onderzoekscentra in Vlaanderen, zoals pcfruit, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams instituut voor Biotechnologie (VIB) waren daarbij aanwezig. Het symposium bracht naar buiten wat Vlaanderen in huis heeft aan expertise en innovatie. Praktijkcentra coördineren sinds kort hun activiteiten onderling, wat tot een goede samenwerking rond het thema wijn leidt. Vorig jaar was er onderzoek rond biologisch en/of geïntegreerde schuimwijn, samen met andere meer noordelijke Europese regio’s. Mogelijke nieuwe rassen en een optimale verhouding tussen bladoppervlakken en vruchtmassa worden ook onderzocht om op een meer rendabele manier de kwaliteit te maximaliseren. Omdat onderzoek in wijnbouw bij de kenniscentra voor fruit zit, konden ervaringen uit de perenteelt ook al in de wijnbouw worden toegepast.

Volgens landbouwminister Brouns is klimaatbestendige wijnbouw een grote uitdaging, gezien de klimatologische wisselvalligheden. Samenwerking en kennisdeling zijn volgens hem belangrijk om voor de sector een duurzame toekomst uit te bouwen. Vergeleken met traditionele wijnlanden – in Italië wordt jaarlijks 5 miljard l wijn geproduceerd – heeft de Belgische wijnbouw nog een hele weg af te leggen.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent