Aquafin stopt afhalingen gezuiverd effluent

In het droge jaar 2020 werd nog 28.708 m³ gezuiverd effluent afgenomen voor de landbouw.
In het droge jaar 2020 werd nog 28.708 m³ gezuiverd effluent afgenomen voor de landbouw. - Foto: Aquafin

De Vlaamse rioleringsnetbeheerder Aquafin begon in 2017, tijdens de eerste van een reeks heel droge zomers, met flexibele afnamecontracten voor gezuiverd effluent. Ze wilden hiermee een noodoplossing bieden aan landbouwers. Omdat effluent nog bepaalde bacteriën kan bevatten, werden van bij het begin in de contracten beperkingen opgelegd over de toepassingen (niet rechtstreeks op rauw geconsumeerde producten, geen direct menselijk contact).

In het droge jaar 2020 werd op deze manier nog 28.708 m³ effluent afgenomen via ophalingen voor de landbouw. In 2021 niets, want dat was een heel nat jaar. Voor dit jaar zijn er nog geen exacte gegevens, maar het aantal tijdelijke contracten dat hiervoor werd afgesloten, is minimaal.

PFAS

Dat het afhalen van gezuiverd afvalwater voor landbouwirrigatie nu plots helemaal wordt stopgezet, is gebaseerd op recente metingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Hieruit bleek dat de PFAS-gehalten hoger liggen dan de drempelwaarden uit het kader dat werd uitgewerkt voor bemalingswater en grondwater. PFAS komen binnen via het rioolwater/afvalwater en door hun hoge wateroplosbaarheid blijven ze grotendeels achter in het gezuiverde afvalwater. PFAS wordt met de huidige technieken niet verwijderd uit het riool- en afvalwater. Met de voortschrijdende inzichten op de situatie oordelen experten dat er geen garantie kan gegeven worden over het optreden van milieurisico's bij deze toepassingen.

Aquafin zegt dat er geen acuut gevaar is, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid uit voorzorg. Men wil in de eerste plaats vermijden dat op deze manier bijkomende PFAS in het milieu komt.

Europa

Het afhalen van gezuiverd afvalwater zou binnenkort toch al niet meer mogelijk zijn. Een Europese verordening maakt dit vanaf 2023 niet langer mogelijk. Die verordening stelt dat dit water wel nog gebruikt kan worden in land- en tuinbouw mits een verdere behandeling. Een uitzondering geldt voor proefprojecten. Deze kunnen in het kader van onderzoek wel nog effluent krijgen.

Eventuele alternatieven voor landbouwers zijn te vinden op de Waterradar (ww.waterradar.be). Gezuiverd afvalwater van bedrijven in de buurt kan wel nog steeds een mogelijkheid zijn.

Filip Van der Linden

Meest recent

Meest recent