Irrigatienetwerk Elerweerd voorziet 550 ha landbouwgrond van water

Droogte

De Vlaamse regering trekt via het Grindfonds 600.000 euro uit voor het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd in Dilsen-Stokkem, in de provincie Limburg. Het project zal via een kilometerslang irrigatienetwerk 550 ha landbouwgrond aan de Maas van water voorzien tijdens periodes van droogte.

De Limburgse portaalsite Agrowaterloket vormt een brugfunctie voor kennis en biedt een antwoord op vragen over waterbeheer.

Sensibiliseren en inspireren voor een duurzaam waterbeheer

Droogte

Rond waterbeheer, zowel bij een overschot als een tekort, leven heel wat vragen. Daarom stelde de provincie Limburg eerder deze maand haar Agrowaterloket voor. Dit is een portaalsite waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met hun vragen rond waterbeheer.

Er wordt een e-loket ontwikkeld waarin het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen en grachten wordt gemonitord. Deze applicatie is een stap vooruit in de strijd tegen de droogte

Digitaal loket monitort onttrekken water uit waterlopen en grachten

Actueel

De provincie Vlaams-Brabant keurde de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Waterweg en de andere 4 Vlaamse provincies goed voor de ontwikkeling van een e-loket over het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen en grachten. Deze applicatie is een stap vooruit in de strijd tegen de droogte.

Het Antwerpse captatieverbod is nu ook opgeheven in alle kleinere, ecologisch kwetsbare beken.

Laatste captatieverboden (eindelijk) opgeheven in provincie Antwerpen

Droogte

Ook in de laatste, meest kwetsbare waterlopen van de provincie Antwerpen is sinds 1! december geen captatieverbod meer van kracht. De waterpeilen hebben er zich volgens gouverneur Cathy Berx eindelijk hersteld van de droogte van de voorbije lente en zomer. De algemene toestand van het watersysteem blijft wel relatief droog voor de tijd van het jaar, merkt Berx op.

Het captatieverbod dat in augustus werd opgelegd in Vlaams-Brabant werd op maandag 23 novemeber opgeheven.

Ook einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

Droogte

Na de regenval van de afgelopen maanden en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid moet worden, heeft het provinciale droogteoverleg van Vlaams-Brabant onder voorzitterschap van gouverneur Jan Spooren beslist om het captatieverbod met onmiddellijke ingang op te heffen.

Limburg heeft 1,25 miljoen euro veil voor projecten rond duurzaam watergebruik in land- en tuinbouw

Actueel

Op woensdag 7 oktober lanceerde Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw in de provincie Limburg, het Droogte Innovatie Fonds (DIF). “Water is een essentiële productiefactor in de land- en tuinbouw. Maar droogte had de voorbije jaren een enorme impact. Met dit fonds maken we de komende 5 jaar in totaal 1, 25 miljoen euro vrij voor maatregelen en projecten omtrent een duurzaam watergebruik in de Limburgse land- en tuinbouw.” Voor dit jaar kan je projecten indienen tot uiterlijk vrijdag 13 november.

Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is niet langer nodig.

Kustprovincie versoepelt de droogtemaatregelen

Droogte

Het captatieverbod in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na advies van de betrokken waterbeheerders.

Water is een schaars goed, ook in de landbouw.

Circulair watergebruik in landbouw is belangrijk middel in strijd tegen de droogte

Droogte

De Vlaamse taskforce droogte is samengekomen om te starten met de uitvoering van de zogenaamde Blue Deal. Op die manier wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste opvoeren. In totaal worden de komende jaren zo'n 70 extra maatregelen uitgerold. "Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de taskforce leidt.

Bedrijven die (bemalings)water aanbieden kunnen zich via het platform aanmelden.

Werfwater.be biedt inwoners water van bouwwerven

Droogte

Vanaf deze week maken buurtontwikkelaar Matexi en Werfwater het mogelijk voor inwoners van Diepenbeek, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers om gratis grondwater te tappen op de bouwwerf ter hoogte van de Paul Piperslaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws Limburg. Dit hoort tot één van de samenwerkingen van werfwater.be, dat werfwater aanbiedt aan iedereen die het nodig heeft.

Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen.

Crevits:"Schade moet duidelijk zijn om hitte te erkennen als ramp"

Droogte

De fruittelers ondervinden tijdens de hittegolf van de jongste dagen heel wat schade door zonnebrand. Tegen zonnebrand kunnen de fruittelers zich echter niet verzekeren en hitte zit ook niet in de weersverzekering, in tegenstelling tot droogte, storm en hagelschade. "Om de hitte de laatste dagen en weken te erkennen als ramp, moet duidelijkheid zijn over eventuele schade. Daarvoor moeten schadecommissies of experts die schade vaststellen", reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Er mag op verschillende plaatsen in Vlaanderen geen water opgepompt worden uit waterlopen.

Uitbreiding captatieverboden waarschijnlijk

Droogte

De stand van het oppervlaktewater in Vlaanderen is verder verslechterd, waardoor er wellicht ruimere captatieverboden zullen nodig zijn op provinciaal niveau. Dat zegt Bernard De Potter van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het captatieverbod breidt opnieuw uit in Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabants gouverneur breidt captatieverbod waterlopen weer uit

Droogte

Nadat hij op 27 juni het captatieverbod in een aantal waterlopen versoepelde, heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte vandaag 6 augustus beslist om, wegens de lage waterstanden, het captatieverbod weer uit te breiden tot alle waterlopen van de provincie, met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

De gewassen hebben dorst. Toch kan men niet in alle waterlopen water capteren. Gelukkig kunnen landbouwers ook bij meer en meer voedingsbedrijven gezuiverd afvalwater tanken.

Watercaptatie kan nog steeds niet overal

Droogte

De komende dagen wordt een hittegolf voorspeld. Alhoewel de gewassen nood hebben aan water, kan je nog steeds niet overal water capteren door de lage (grond)waterstanden of de aanwezigheid van blauwalgen. De overheden en ook AquaFlanders roepen iedereen trouwens op om spaarzaam om te gaan met (kraan)water.

Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Op de IJzer gelden deze momenteel niet.

Droogte is niet verdwenen

Droogte

Alhoewel juli wat wisselvalliger en minder warm was, krijgen we op de laatste dag van de maand nog een hittedag. Bovendien is het nog steeds structureel droog. Op heel wat plaatsen geldt nog steeds een captatieverbod, bovendien is er ook gevaar op blauwalgen. Inagro zet de huidige situatie in West-Vlaanderen op een rijtje.

Er zullen onder meer meer waterbufferbekkens worden aangelegd.

Circulair watergebruik in de landbouw een van de speerpunten in de ‘Blue Deal' tegen droogte

Actueel

Vlaanderen maakt 75 miljoen euro vrij voor een 'Blue Deal' die de strijd tegen de droogte moet aangaan. Dat maakt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekend. De regering zal onder meer investeren meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in de steden en circulair watergebruik in de landbouw en de industrie.

Het areaal van het droogresistent quiona blijft in Vlaanderen licht stijgen.

Rassenkeuze, compost als bodemverbeteraar en wateradvies: middelen in strijd tegen de droogte

Droogte

Het blijft wel eens onderbelicht maar ook droogteresistente gewassen telen en compost als bodemverbeteraar inzetten, kan helpen in de strijd tegen de droogte. Zo wint quinoa in Vlaanderen licht aan belang én is er VLIF-steun voor bijvoorbeeld een compostkeerder -en verspreider.

In het demoproject ‘ Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen ’  werd een beregeningstool ontwikkeld die wordt aangestuurd door bodemsensoren.

Vlaamse demonstratieprojecten focussen op duurzaam watergebruik

Droogte

Het departement Landbouw & Visserij ondersteunde de voorbije jaren 5 demonstratieprojecten die focussen op duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen met een bedrag van zo’n 100.000 euro per project. “We hebben de resultaten op ruime schaal bekendgemaakt”, zegt Bart Merckaert van het departement.

Beregenen: het is meer en meer een noodzaak.

Boeren investeren meer in waterbeheersing

Droogte

De investeringen door landbouwers in projecten om water te besparen zijn de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. In 2019 ging het om 24 miljoen euro, in 2015 lag dat bedrag nog op 10,7 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits in het Vlaams parlement geantwoord op vragen over de droogte .

In Vlaams-Brabant word het captatieverbod teruggeschakeld naar de situatie zoals het van kracht werd op 21 mei.

Vlaams-Brabants gouverneur heft captatieverbod tijdelijk en gedeeltelijk op

Droogte

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heft het captatieverbod, dat hij op 29 mei uitbreidde tot grote delen van de waterlopen in de bekkens van de Demer, Zenne, Dijle, Dender en Nete, tijdelijk op tot en met 27 juni. In de praktijk betekent het dat teruggeschakeld wordt naar het captatieverbod zoals het van kracht werd op 21 mei. De waterstand in de waterlopen is verbeterd.

De gewassen snakken nog steeds naar voldoende water.

Versoepeling captatieverbod in West-Vlaanderen

Droogte

De voorbije dagen waren wisselvallig. Hierdoor werd de watervoorraad tijdelijk aangevuld. Om dat extra water maximaal te laten benutten, heft gouverneur Decaluwé tijdelijk het captatieverbod in het merendeel van West-Vlaanderen op. De versoepeling gaat onmiddellijk in.