Nieuwe Blue Deal-middelen voor ‘beek.boer.bodem’ in vallei Kleine Nete

Actueel

De Vlaamse overheid maakt bijkomende middelen vrij voor het project ‘beek.boer.bodem’ in de vallei van de Kleine Nete. Hiermee kunnen landbouwers en andere terreinbeheerders werk maken van een duurzaam water- en bodembeheer en de waterkwaliteit verbeteren.

De manier van irrigeren maar ook het bewerken van de bodem is bepalend voor de vochtopname van landbouwgewassen.

Innovatieve grondbewerking, irrigatie en waterconservering helpen droge seizoenen overbruggen

Droogte

Water is een onmisbare productiefactor binnen landbouw. Om droge seizoenen te overbruggen en de waterbevoorrading niet in het gedrang te brengen zal ons agrarisch watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer moeten worden. In provincie Limburg zijn alvast 3 projecten goedgekeurd om de landbouwer van voldoende water te voorzien.

Het consortium van Life ACLIMA

Life Aclima zet in op waterbeschikbaarheid om land- en tuinbouwsector veerkrachtiger te maken

Droogte

Het Europese Life-project Aclima ging recent van start. Het project helpt land- en tuinbouwbedrijven om op een toekomstgerichte en duurzame manier antwoorden te bieden op een prangend vraagstuk: de toenemende behoefte aan water en de dalende beschikbaarheid ervan als gevolg van de klimaatverandering.

Verdroging en wateroverlast zijn 2 schijnbaar tegengestelde fenomenen die echter allebei frequenter zullen optreden als de klimaatverandering zich blijft doorzetten.

Vlaams-Brabant investeert in lokale droogteplannen

Droogte

De raad van de provincie Vlaams-Brabant breidt haar subsidiereglement voor de opmaak van een hemelwaterplan uit met een subsidie voor een droogteplan. Hiermee speelt ze in op de klimaatverandering, die bij ons gekenmerkt wordt door zowel periodes van hevige regenval als langere periodes van hitte en droogte.

Irrigatienetwerk Elerweerd voorziet 550 ha landbouwgrond van water

Droogte

De Vlaamse regering trekt via het Grindfonds 600.000 euro uit voor het rivierveiligheids- en natuurontwikkelingsproject Elerweerd in Dilsen-Stokkem, in de provincie Limburg. Het project zal via een kilometerslang irrigatienetwerk 550 ha landbouwgrond aan de Maas van water voorzien tijdens periodes van droogte.

Sensibiliseren en inspireren voor een duurzaam waterbeheer

Droogte

Rond waterbeheer, zowel bij een overschot als een tekort, leven heel wat vragen. Daarom stelde de provincie Limburg eerder deze maand haar Agrowaterloket voor. Dit is een portaalsite waar land- en tuinbouwers terecht kunnen met hun vragen rond waterbeheer.

Er wordt een e-loket ontwikkeld waarin het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen en grachten wordt gemonitord. Deze applicatie is een stap vooruit in de strijd tegen de droogte

Digitaal loket monitort onttrekken water uit waterlopen en grachten

Actueel

De provincie Vlaams-Brabant keurde de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Waterweg en de andere 4 Vlaamse provincies goed voor de ontwikkeling van een e-loket over het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen en grachten. Deze applicatie is een stap vooruit in de strijd tegen de droogte.

Het Antwerpse captatieverbod is nu ook opgeheven in alle kleinere, ecologisch kwetsbare beken.

Laatste captatieverboden (eindelijk) opgeheven in provincie Antwerpen

Droogte

Ook in de laatste, meest kwetsbare waterlopen van de provincie Antwerpen is sinds 1! december geen captatieverbod meer van kracht. De waterpeilen hebben er zich volgens gouverneur Cathy Berx eindelijk hersteld van de droogte van de voorbije lente en zomer. De algemene toestand van het watersysteem blijft wel relatief droog voor de tijd van het jaar, merkt Berx op.

Het captatieverbod dat in augustus werd opgelegd in Vlaams-Brabant werd op maandag 23 novemeber opgeheven.

Ook einde captatieverbod in Vlaams-Brabant

Droogte

Na de regenval van de afgelopen maanden en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend bevloeid moet worden, heeft het provinciale droogteoverleg van Vlaams-Brabant onder voorzitterschap van gouverneur Jan Spooren beslist om het captatieverbod met onmiddellijke ingang op te heffen.

Het Droogte Innovatie Fonds van de provincie Limburg werd gelanceerd door gedeputeerde Inge Moors (derde van rechts) in de aanwezigheid van enkele DIF-juryleden. Rechts baron Christophe van Eyll, eigenaar van het kasteel van Neerrepen, waar de droogte-effecten ook zichtbaar waren in de vijver en omliggende akkers.

Limburg heeft 1,25 miljoen euro veil voor projecten rond duurzaam watergebruik in land- en tuinbouw

Actueel

Op woensdag 7 oktober lanceerde Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw in de provincie Limburg, het Droogte Innovatie Fonds (DIF). “Water is een essentiële productiefactor in de land- en tuinbouw. Maar droogte had de voorbije jaren een enorme impact. Met dit fonds maken we de komende 5 jaar in totaal 1, 25 miljoen euro vrij voor maatregelen en projecten omtrent een duurzaam watergebruik in de Limburgse land- en tuinbouw.” Voor dit jaar kan je projecten indienen tot uiterlijk vrijdag 13 november.

Het captatieverbod als uitzonderlijke maatregel is niet langer nodig.

Kustprovincie versoepelt de droogtemaatregelen

Droogte

Het captatieverbod in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde wordt opgeheven. Dat beslist gouverneur Carl Decaluwé na advies van de betrokken waterbeheerders.

Water is een schaars goed, ook in de landbouw.

Circulair watergebruik in landbouw is belangrijk middel in strijd tegen de droogte

Droogte

De Vlaamse taskforce droogte is samengekomen om te starten met de uitvoering van de zogenaamde Blue Deal. Op die manier wil de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste opvoeren. In totaal worden de komende jaren zo'n 70 extra maatregelen uitgerold. "Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik", zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die de taskforce leidt.

Bedrijven die (bemalings)water aanbieden kunnen zich via het platform aanmelden.

Werfwater.be biedt inwoners water van bouwwerven

Droogte

Vanaf deze week maken buurtontwikkelaar Matexi en Werfwater het mogelijk voor inwoners van Diepenbeek, gemeentediensten en plaatselijke landbouwers om gratis grondwater te tappen op de bouwwerf ter hoogte van de Paul Piperslaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws Limburg. Dit hoort tot één van de samenwerkingen van werfwater.be, dat werfwater aanbiedt aan iedereen die het nodig heeft.

Volgens minister Crevits moet er eerst duidelijkheid over de eventuele schade volgen.

Crevits:"Schade moet duidelijk zijn om hitte te erkennen als ramp"

Droogte

De fruittelers ondervinden tijdens de hittegolf van de jongste dagen heel wat schade door zonnebrand. Tegen zonnebrand kunnen de fruittelers zich echter niet verzekeren en hitte zit ook niet in de weersverzekering, in tegenstelling tot droogte, storm en hagelschade. "Om de hitte de laatste dagen en weken te erkennen als ramp, moet duidelijkheid zijn over eventuele schade. Daarvoor moeten schadecommissies of experts die schade vaststellen", reageert Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V).

Er mag op verschillende plaatsen in Vlaanderen geen water opgepompt worden uit waterlopen.

Uitbreiding captatieverboden waarschijnlijk

Droogte

De stand van het oppervlaktewater in Vlaanderen is verder verslechterd, waardoor er wellicht ruimere captatieverboden zullen nodig zijn op provinciaal niveau. Dat zegt Bernard De Potter van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Het captatieverbod breidt opnieuw uit in Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabants gouverneur breidt captatieverbod waterlopen weer uit

Droogte

Nadat hij op 27 juni het captatieverbod in een aantal waterlopen versoepelde, heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte vandaag 6 augustus beslist om, wegens de lage waterstanden, het captatieverbod weer uit te breiden tot alle waterlopen van de provincie, met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

De gewassen hebben dorst. Toch kan men niet in alle waterlopen water capteren. Gelukkig kunnen landbouwers ook bij meer en meer voedingsbedrijven gezuiverd afvalwater tanken.

Watercaptatie kan nog steeds niet overal

Droogte

De komende dagen wordt een hittegolf voorspeld. Alhoewel de gewassen nood hebben aan water, kan je nog steeds niet overal water capteren door de lage (grond)waterstanden of de aanwezigheid van blauwalgen. De overheden en ook AquaFlanders roepen iedereen trouwens op om spaarzaam om te gaan met (kraan)water.

Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Op de IJzer gelden deze momenteel niet.

Droogte is niet verdwenen

Droogte

Alhoewel juli wat wisselvalliger en minder warm was, krijgen we op de laatste dag van de maand nog een hittedag. Bovendien is het nog steeds structureel droog. Op heel wat plaatsen geldt nog steeds een captatieverbod, bovendien is er ook gevaar op blauwalgen. Inagro zet de huidige situatie in West-Vlaanderen op een rijtje.

Er zullen onder meer meer waterbufferbekkens worden aangelegd.

Circulair watergebruik in de landbouw een van de speerpunten in de ‘Blue Deal' tegen droogte

Actueel

Vlaanderen maakt 75 miljoen euro vrij voor een 'Blue Deal' die de strijd tegen de droogte moet aangaan. Dat maakt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bekend. De regering zal onder meer investeren meer grootschalige infiltratie- en bufferbekkens, ontharding in de steden en circulair watergebruik in de landbouw en de industrie.

Het areaal van het droogresistent quiona blijft in Vlaanderen licht stijgen.

Rassenkeuze, compost als bodemverbeteraar en wateradvies: middelen in strijd tegen de droogte

Droogte

Het blijft wel eens onderbelicht maar ook droogteresistente gewassen telen en compost als bodemverbeteraar inzetten, kan helpen in de strijd tegen de droogte. Zo wint quinoa in Vlaanderen licht aan belang én is er VLIF-steun voor bijvoorbeeld een compostkeerder -en verspreider.