FrieslandCampina zoekt nieuwe melkveehouders

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V., is zeer positief over hun toekomst in België.
Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V., is zeer positief over hun toekomst in België. - Foto: FrieslandCampina

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. geeft aan dat zij: “Ook in België schaalgrootte in melkverwerking willen behouden. Aalter heeft meer Belgische weidemelk nodig voor de productie van lokale merken, maar ook om aan de toekomstige marktvraag te voldoen en flexibeler in te spelen op veranderende consumentenbehoeftes. De recent aangekondigde investering in een duurzame PET-lijn benadrukt het strategische belang van deze vestiging. Ik ben dan ook zeer positief over de toekomst van FrieslandCampina in België.”

Transparante garantieprijs en afnamezekerheid

De melkprijs is een belangrijk criterium voor een melkveehouder. Daarnaast zijn melkveehouders, leveranciers of leden, erg belangrijk voor FrieslandCampina. Daarom bieden zij aan leveranciers 10 jaar afnamezekerheid van alle geproduceerde melk, een transparante en marktconforme melkprijs met de hoogste weidemelktoeslag in België, zonder kapitaalinbreng.

Lager entreegeld

Daarnaast vergemakkelijkt FrieslandCampina de toetreding in het coöperatief werkgebied door het entreegeld te verlagen van 15 euro naar 5 euro per 100 kg melk. Voor de financiering van het entreegeld worden betalingsmogelijkheden aangeboden. Naast het entreegeld dienen nieuwe leden, net als zittende leden, melkcertificaten voor een bedrag van 8 euro per 100 kilo te kopen. Voor de financiering in de onderneming, ontvangen de leden boven op de garantieprijs een contante nabetaling op basis van het resultaat van de onderneming. Voor leveranciers geldt een inhouding die 1,50 euro per 100 kg melk bedraagt, die gezien de huidige marktomstandigheden voor 2022 en 2023 werd gereduceerd tot 0,50 euro per 100 kg melk.

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina stemde in met de voorgestelde wijzigingen in het ledenaannamebeleid. Daardoor zet de zuivelcoöperatie de deuren open voor nieuwe leden-melkveehouders in het coöperatieve werkgebied in Nederland, Duitsland en België. Geïnteresseerden moeten voldoen aan de eisen die Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, stelt.

FrieslandCampina

Meest recent

Meest recent