Startpagina Aardappelen

PCA verwacht bescheiden oogst van Fontane

Uit de proefrooiingen van PCA blijkt dat de opbrengsten van dit jaar lager zullen zijn dan het meerjarig gemiddelde. De aanhoudende droogte lijkt dus al gevolgen te hebben voor onze aardappelproductie.

Leestijd : 3 min

Op 25 en 26 juli werden voor de eerste keer dit jaar stalen genomen voor de groeicurve Fontane op 33 percelen verspreid over de Belgische provincies. Deze staalname gebeurt in samenwerking tussen Inagro, PCA, BDB, PIBO en de Vlaamse Overheid in Vlaanderen. In Wallonië voeren Fiwap en Carah de nodige proefrooiingen uit.

Plantdatum

De plantdatum ligt dit jaar gemiddeld rond 20 april. Het planten verliep vrij vlot dit jaar. In Vlaanderen zit slechts 2 weken spreiding tussen het vroegst en laatst geplante perceel (14 april tot 27 april); met uitzondering van één perceel eind maart geplant. Ook in Wallonië werden de meeste percelen in deze groeicurve geplant tussen 20 en 28 april. Een tweetal percelen werden de eerste week van mei geplant. Het meerjarig gemiddelde ligt op 22 april.

Aantal knollen

De kleinere potermaat 28/35 mm wordt dit jaar gebruikt op 1/5de van de percelen. Deze percelen werden geplant op ongeveer 32 cm in de rij. Er werden 2,9 stengels per struik gevormd en 11 knollen. Dit zijn zeer gemiddelde waarden in vergelijking met de voorgaande jaren.

Het is vooral de potermaat 35/45 mm en 35/50 mm die gebruikt wordt. De gemiddelde plantafstand ligt dan rond 36 cm. Het stengelaantal per struik schommelt rond 3,7. Er werden ongeveer 16 knollen per struik gevormd. Het langjarig gemiddelde ligt eveneens op 16 knollen.

Op één perceel (polder) werd de potermaat 50/55mm gesneden. Deze werden geplant op 33 cm in de rij en er werden bijna 4 stengels per struik geteld (cfr. meerjarig gemiddelde). Bij de eerste proefrooiing werden 14,7 knollen per struik geteld.

Opbrengst

Bij de eerste staalname 25 – 26 juli zaten de percelen Fontane gemiddeld op 96 groeidagen. De bruto-opbrengst (alle sorteringen en uitval) lag tussen 20 en 43 ton/ha. Eén perceel in poldergrond heeft van bij het planten afgezien van de droogte en haalde begin slechts 11 ton/ha. Het gemiddelde van de 33 percelen bedroeg 30,8 ton/ha. Ook in Wallonië blijft één perceel momenteel nog hangen op 16 ton/ha (begin mei geplant).

In Vlaanderen zat de bruto-opbrengst bij een kleine helft van de percelen tussen 30 en 40 ton/ha. De helft haalde nog geen 30 ton/ha. Voor Vlaanderen kwamen we zo op een gemiddelde van 29,3 ton/ha. In Wallonië ligt het gemiddelde iets hoger namelijk op 32,5 ton/ha.

Bij de grofte van de sortering zien we dan ook meer knollen in de + 50 mm in Wallonië (19,6 ton/ha) dan in Vlaanderen (15,8 ton/ha). Over de 33 percelen heen zat 57% in deze frietsortering.

De aanhoudende droogte lijkt momenteel vooral in Vlaanderen al gevolgen te hebben voor de opbrengst. Daar startten we de groeicurve onder het meerjarig gemiddelde. Op Belgisch niveau ligt het meerjarig gemiddelde na evenveel groeidagen op 31 ton/ha en op dezelfde datum (25 juli) is dit ook 31 ton/ha.

Praktijkpercelen Fontane – Opbrengst 2017 – 2022 (Vlaanderen):

grafiek fontane

Kwaliteit

Het onderwatergewicht van Fontane lag begin deze week al op 406 g/5 kg. Dit is een zeer hoog cijfer voor eind juli ten gevolge van de overwegend droge bodemomstandigheden. Vier op de 10 percelen bleven onder 400 g/5kg met een minimum van 344 g/5 kg. De overige percelen gaan vlot over de 400 g/5 kg met een maximum van zelfs 465 g/5 kg. Drijvers zijn met deze onderwatergewichten dan ook een uitzondering.

Doorwas werd in Fontane niet gevonden. Uitval werd eveneens zelden gezien.

In Vlaanderen zien we dat veel perceel een afrijping laten optekenen tussen 0 en 10 % afgerijpt (enkele gele, bruine bladeren) wat een normaal cijfer is voor eind juli. Enkele percelen kregen wel al een hogere quotering (tot 30%) wat toch wijst op een versnelde achteruitgang van het loof. In Wallonië lijkt de afrijping al verder ingezet.

Praktijkpercelen Fontane en Challenger – proefrooiing 26 & 27 juli 2021:

tabel fontane

PCA

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken