Startpagina Aardappelen

Aardappelrooiseizoen goed voorbereiden

Het rooien van vroege aardappelen en van aardappelen voor directe verwerking is al even bezig. Het rooien voor de lange bewaring moet echter nog starten. Dit kan men maar beter tijdig en goed voorbereiden, als we dat in de gegeven omstandigheden al kunnen.

Leestijd : 3 min

We trappen een open deur in als we zeggen dat de droogte zijn invloed heeft op het aardappelgewas. Loofdoding zal daardoor dit jaar een makkelijkere opdracht zijn.

De vraag is wat er nu moet gebeuren met percelen die nog veel groen loof hebben. Hier geeft het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) aan dat enkel met regen in het verschiet het gewas nog verder kan aangehouden worden, zo niet is loofdoding aan de orde.

Veel water

De chemische loofdoding is gebaseerd op contactmiddelen waarbij het PCA aanraadt om veel water te gebruiken, want slechts waar de plantendelen geraakt zijn door de bespuiting sterven ze af. In een groen staand gewas wordt daarom vaak meer dan één keer behandeld. Afhankelijk van het gebruikte middel verschillen de wachttermijnen voor rooi en de bufferzones. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.

Er is ook een contactmiddel van natuurlijke oorsprong op basis van pelargonzuur erkend voor de loofdoding in aardappelen. Het PCA wijst erop dat het handelsmiddel volgens zijn etiket enkel ingezet kan worden na een eerste mechanische loofdoding (veelal klappen). In de teelt van consumptieaardappelen is dit echter geen gebruikelijke methode.

Nog een advies dat het proefcentrum meegeeft, is om pas te gaan rooien in een volledig afgestorven gewas om knolbeschadiging te voorkomen. Als de stengels ‘kraken’ dan is het gewas voldoende dood en laat de knol los van het loof en kan er gerooid worden.

Momenteel zit er een spreiding in de velden, waardoor er een variatie is van 1 tot 4 weken tussen loofdoden en rooien.

Stootblauw

Wordt er overgegaan tot het rooien van aardappelen, dan drukt het PCA op het hart om aandacht te hebben voor stootblauw. Om hier een zicht op te krijgen, deden ze dit seizoen al een blauwschudtest met enkele stalen. Tussen percelen werd een sterke variatie waargenomen, maar ook enkele uitschieters in de verkeerde richting (te blauwgevoelig).

Deze waarnemingen zijn niet verwonderlijk, gezien de droge omstandigheden waarmee we nu te maken krijgen. Droge bodemomstandigheden zorgen voor een lage celspanning, waardoor de kans op blauwgevoeligheid toeneemt.

Preventieve maatregelen

Knoltemperatuur, kaliuminhoud en ruwe handelingen (tijdens het rooien en inschuren) spelen allen hun rol bij het voorkomen van stootblauw. Voldoende grond op de rooimatten en een goede productstroom in de machine helpen om de aardappelen zacht te behandelen en stootblauw te voorkomen. Met de huidige droogte is dit echter ook geen gemakkelijke opgave en komen er veel harde kluiten grond mee.

Valhoogtes beperken, zowel in de rooier, de kipper als op het niveau van de inschuurlijn, helpt verder om stootblauw te voorkomen, net zoals het niet nodeloos laten rollen van aardappelknollen op rooimatten en transportbanden.

Laten we vooral niet panikeren. Over stootblauw wordt ieder jaar gesproken én het vormt niet de grootste bedreiging voor de aardappelteler. Het is natuurlijk een bijzonder jaar . Gezien de droge omstandigheden is het misschien minder van toepassing, maar we durven wijzen op rot bij het inschuren. Dit is nooit een goed idee, noch voor de bewaarkwaliteit, noch richting kiemremming, maar zeker ook gezien de vele ventilatie-uren dat dit vraagt. Dit laatste genoemd in het licht van de hoge energieprijzen.

TD en PCA

Lees ook in Aardappelen

Gaston Backbier: “Geen onkruid meer mogen bestrijden, zou een ramp zijn”

Interpom 2022 Akkerbouwer Gaston Backbier heeft dit jaar 20% minder opbrengst door de droogte. In Zuid-Limburg mag hij niet beregenen als het lang droog is. Gaston moét wel Fontane telen, omdat de lössgronden waarop hij teelt, schurftgevoelig zijn. “Als ik door de Green Deal straks geen onkruid meer kapot mag spuiten, dan heb ik er een probleem bij. In dit heuvelachtige landschap kun je moeilijk onkruid mechanisch bestrijden, door het gevaar op erosie.”
Meer artikelen bekijken