Startpagina Akkerbouw

Herregistratie glyfosaat loopt vertraging op door hoeveelheid bijkomende info

Gewasbeschermingsmiddelen worden voortdurend geëvalueerd en hun marktvergunning wordt regelmatig opnieuw beoordeeld. Dat is momenteel het geval voor glyfosaat. De herregistratie daarvan heeft vertraging opgelopen.

Leestijd : 3 min

Toelatingshouder Bayer Crop-Science gaf meer info over waar we staan met de erkenning/verlenging van glyfosaat.

Toelatingstermijn van 5 jaar

Op 12 december 2017 verlengde de Europese Commissie de EU-goedkeuring van glyfosaat met 5 jaar, na een gunstige stemming met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Dit betekende dat glyfosaat tot 15 december 2022 in de EU gebruikt mag worden als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen.

In december 2019 diende de Glyphosate Renewal Group (GRG) een aanvraag in om de toelating van glyfosaat en glyfosaathoudende producten op de EU-markt voort te zetten. De GRG is een groep van bedrijven die samen hun expertise bundelen om één enkel dossier op te stellen met wetenschappelijke studies en informatie over de veiligheid van glyfosaat. Dit dossier werd ingediend bij de beoordelende lidstaten Assessment Group on Glyphosate (AGG) in 2020.

Openbare raadpleging

Het ontwerp-verslag over de beoordeling van de verlenging van glyfosaat – in vaktermen dRAR genoemd – was klaar in juli 2021. De bevoegde nationale autoriteiten van de AGG-lidstaten (Frankrijk, Zweden, Hongarije en Nederland) concludeerden dat glyfosaat voldoet aan de goedkeuringscriteria voor de menselijke gezondheid en dat er geen chronisch of acuut risico wordt verwacht van het gebruik ervan.

Bij onze noorderburen leeft het glyfosaatdossier harder in de media, doordat zij net een van de bevoegde nationale autoriteiten zijn.

Na het ontwerp-verslag over de beoordeling van de verlenging werd een periode van openbare raadpleging gestart: iedereen had de mogelijkheid om online commentaar te geven. Het verslag werd vervolgens opnieuw verzonden naar de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en naar de andere EU-lidstaten.

Tijdslijn over de toelating van glyfosaat in 2023.
Tijdslijn over de toelating van glyfosaat in 2023. - Beeld: Bayer

Veel meer info toegevoegd

De raadplegingen hebben een aanzienlijke hoeveelheid informatie toegevoegd aan het dossier, dat reeds veel meer wetenschappelijke gegevens bevatte dan gewoonlijk voor dergelijke beoordelingen beschikbaar zijn. Dat was niet enkel zo voor de actieve stof glyfosaat, in het verleden is dit nog al gebeurd bij andere actieve stoffen.

De aanvullende informatie moet grondig worden bestudeerd door de bevoegde nationale autoriteiten van de AGG-lidstaten, die nu bezig zijn met de actualisering van het eerste ontwerp-beoordelingsverslag over de verlenging. In deze context hebben de EFSA en het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) het tijdschema voor de resterende stappen in het herbeoordelingsproces herzien.

Tijdelijke administratieve verlenging

De procedure om de toelating van glyfosaat verder te verlengen zou normaal tegen 15 december 2022 afgerond moeten zijn. Door de aanzienlijke hoeveelheid informatie die werd toegevoegd aan het dossier tijdens de openbare raadpleging, zal EFSA echter niet tijdig een conclusie kunnen formuleren. Een administratieve verlenging is dus nodig en dit tijdelijk tot het einde van 2023.

De tijdslijn die nu vooropgesteld is, geeft aan dat in juli volgend jaar EFSA zijn conclusies over de veiligheid van glyfosaat bekendmaakt. In het najaar van 2023 volgt dan het wetsvoorstel voor het al dan niet verlengen van de goedkeuring van glyfosaat, gevolgd door een bespreking van dit wetsvoorstel met deskundigen uit alle Europese lidstaten. Finaal moet er in december 2023 een beslissing vallen.

We bemerken dat het hier om de herregistratie van een actieve stof gaat, niet van handelsmiddelen op zich. Er is dus geen directe verwantschap van de administratieve verlenging van de erkenning van glyfosaat met deze van commerciële producten. Wat dit betreft, moet nog altijd de datum die vermeld staat op de huidige toelating van de commerciële producten gerespecteerd worden. Die informatie vind je ook op www.fytoweb.be.

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken