Startpagina Granen

Bladluisaantasting in wintergranen blijft stabiel

De bladluisaantasting bleef afgelopen week gemiddeld stabiel, maar breidde lokaal nog verder uit. Dat meldt het Landbouwcentrum Grangen (LCG) na bladluistellingen van 14 tot en met 16 november op 36 Vlaamse waarnemingspercelen, 22 percelen wintergerst en 14 percelen wintertarwe.

Leestijd : 1 min

Op de onbehandelde percelen is gemiddeld 8,2% van de planten bezet met minstens één bladluis.

De nog steeds vrij zachte temperaturen zullen de bladluisactiviteit ook nog niet effectief afremmen. Bij het naderen van de winter verlaagt de behandelingsdrempel, maar ook de kans op moeilijkere behandelingsomstandigheden neemt toe.

De sterk verschillende situatie tussen de percelen (zaaidatum, wel of niet behandeld, datum behandeling, berijdbaarheid perceel, aantasting) maakt een evaluatie per perceel noodzakelijk.

Neem in de beslissing tot behandelen volgende elementen mee:

– Reeds uitgevoerde behandeling

– Bezettingsgraad

– Weersvoorspelling

– Risico om niet meer te kunnen behandelen.

Percelen waar geen luizen gevonden worden na grondige controle moeten uiteraard niet behandeld worden.

Uitgebreide informatie is te lezen via het graanbericht.

LCG

Lees ook in Granen

Mengteelt méteil: Klimaatrobuust, maar hoe zit het met de voederwaarde?

Granen Méteil, een mengteelt van granen en vlinderbloemigen, combineert de sterke punten van beide gewasgroepen. Hierdoor kan de teelt een antwoord bieden op een aantal hedendaagse uitdagingen. De Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit (B3W ) onderzocht de resultaten van deze relatief nieuwe mengteelt in 2022. Bij landbouwer Nick Guns in Kasterlee werd geleerd dat de teelt vele voordelen kent, de voederwaarden vielen echter wel tegen.
Meer artikelen bekijken