Startpagina Akkerbouw

Europees onderzoek toont ook Belgische gevoeligheid aan erosie

Recent werd Europees onderzoek omtrent erosie gepubliceerd in het Engelstalige academische tijdschrift Nature Sustainability waaraan ook KU Leuven-onderzoekers meewerkten.

Leestijd : 2 min

Uit het onderzoek verricht door een internationaal team, blijkt dat in Europa zo’n 110 miljoen hectare landbouwgrond vatbaar is voor erosie. Voorgaande analyses onderzochten slechts één proces hierin, namelijk erosie door afstromend water maar deze nieuwe studie (in samenwerking met KU Leuven) bracht ook andere belangrijke erosieprocessen in rekening (wind, bewerkingserosie (zoals door ploegen) en bodemverliezen omwille van het oogsten van wortel en knolgewassen).

Dankzij deze geïntegreerde modelbenadering, meer bepaald gaat het om een groep modellen die voor het eerst samen werd toegepast, kunnen de vatbare gebieden in kaart gebracht worden en kunnen landbouwers en overheden doelgerichte maatregelen nemen om erosie tegen te gaan. Het zorgt immers voor het verdwijnen van de vruchtbare toplaag die landbouwopbrengst drastisch kan verlagen. Bovendien leidt bodemerosie vaak stroomafwaarts tot verdere problemen (bijvoorbeeld modderoverlast, dichtslibben van waterlopen en reservoirs, verminderde kwaliteit van oppervlaktewater).

In België

Ook in België zijn landbouwgronden vatbaar voor erosie, al blijven de directe verliezen in opbrengst voorlopig eerder beperkt. Maar daarmee is de oorzaak van bodemerosie natuurlijk niet opgelost en op de langere termijn zijn de huidige erosiesnelheden niet duurzaam. Bovendien blijven water- en modderschade onze dorpen teisteren.

Om bodemerosie in België, en bij uitbreiding wereldwijd, aan te pakken, zijn maatregelen nodig die bodems beschermen tegen verlies door erosie. Denk bijvoorbeeld aan subsidies om grassen en andere groenbeddekers aan te planten zodat velden het hele jaar bedekt zijn, teeltrotaties, wachtbekkens en dammen om water- en modderstromen op te vangen enz.

KU Leuven

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken