Startpagina Paarden

Paarden houden in landelijk gebied

Op 10 november bracht het studie- en adviesbureau DLV, in samenwerking met Paardenpunt Vlaanderen, een informatief webinar met als thema: ‘Paarden houden in landelijk gebied’. Het webinar was tevens een bloemlezing van de thema’s die aangepakt worden op diverse infoavonden en van een bijkomend webinar in de loop van deze winter.

Leestijd : 4 min

Paarden zijn, zowel op professioneel niveau als hobbymatig, vaak terug te vinden in het agrarische landschap. Daarbij hoort de uitdaging dat de paardenhouderij een sterke economische tak is in Vlaanderen, die fokproducten aflevert op wereldniveau. Desondanks blijft het een hele klus om een vergunning te bekomen voor de voorzieningen die nodig zijn tot het houden van paarden in landelijk gebied. Met andere woorden: je begint er beter niet aan zonder solide back-up van professionals die de materie beheersen en die je adviseren over hoe je het allemaal het best aanpakt.

Zonevreemd of zone-eigen?

Een stal bouwen, een binnen- en/of buitenpiste annex longeerpiste aanleggen, een bedrijfswoning enzovoort: tal van vragen rijzen als je in de paarden aan de slag wil, of als je ze gewoon als gezelschapsdieren aan huis wil houden. De belangrijkste vraag bij de start of de oprichting van een paardenhouderij is of deze zone-eigen of zonevreemd is. Anders verwoord: is deze professioneel of niet-professioneel? Wegwijs worden in de mogelijkheden die je al dan niet hebt als paardenhouder in landelijk gebied, is niet evident. De conclusie was eerst en vooral dat er mogelijkheden zijn en blijven voor de paardenhouderij in Vlaanderen, maar dat je beter degelijk geïnformeerd je project aanpakt.

Het laatste van 3 infomomenten van DLV in samenwerking met PaardenPunt Vlaanderen gaat door op woensdag 7 december in Hippisch Centrum Ruiterlijk Genoegen, De Hoogt 40 te 2360 Oud-Turnhout. Een bijkomend webinar, dat zeker de lezers van Landbouwleven zal interesseren, gaat door op 13 december 2022 om 19.30 uur. ‘Zo maar een leegstaande boerderij een nieuwe bestemming geven mag niet’ is het thema ervan. Info over dit webinar via www.dlv.be/kalender, waar je ook kan inschrijven. Deze digitale infosessie brengt je meteen naar de kern van wat kan en mag met paarden aan huis in Vlaanderen. Niet te vergeten: raak je niet in Oud-Turnhout en kies je voor de webinar op 13 december, dan is er uitgebreid mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Thema’s besproken in Oud-Turnhout

Eerst en vooral worden op dit infomoment in Oud-Turnhout de duidelijke verschillen tussen een zone-eigen en een zonevreemde paardenhouderij besproken. Beide omschrijvingen zorgen maar al te vaak voor barrières die paardenhouders blokkeren en zelfs ontmoedigen. Informatie hierover zorgt voor duidelijkheid. De mogelijkheden tot het houden van paarden zowel als hobby, in bijberoep, recreatief of in hoofdberoep worden er duidelijk toegelicht.

Ook de huidige visie van steden en gemeenten, provincie en adviesinstanties komen aan bod aan de hand van concrete voorbeelden over de aanpak in de verschillende soorten paardendossiers. De impact van het stikstofarrest ontbreekt niet op de agenda, net als de milieuvergunning en de verplichtingen die erbij horen. Een hele boterham dus… deskundig geserveerd!

Antwoord op enkele concrete vragen

Aansluitend op het webinar van 10 november voorgesteld door Carlos Callens, stelde Landbouwleven enkele concrete vragen. We kregen deskundige antwoorden van adviseur/jurist Paulien Tanghe van DLV.

Toen we vroegen of je zomaar paarden kan stallen in de boerderij die je aankoopt, antwoordde mevrouw Tanghe: ” Een aantal zaken zijn op vandaag zeer belangrijk: een hoeve die wordt bewoond door een niet-landbouwer, moet een functiewijziging krijgen naar niet-landbouw. Dit betekent dat een gezin dat in een hoeve van een ex-landbouwer woont een functiewijziging moet vragen enerzijds voor de woning: van bedrijfswoning naar residentiële woning, en anderzijds voor de bijgebouwen: van schuur/stal naar woningbijgebouw. De functiewijziging is primordiaal en moet in orde zijn alvorens een aanvraag tot bouwen, verbouwen of herbouwen wordt ingediend.”

Vervolgens vroegen we ook nog hoe rekbaar het begrip ‘voormalig landbouwer’ is als een gezin het hoevetje aankoopt van een landbouwer die reeds lang gestopt is met werken, maar er nog steeds woont op het ogenblik van de verkoop. In het voorbeeld dat we gaven kan in de bestaande gebouwen een paard en een pony worden gestald en wordt er niet verbouwd. Het antwoord van DLV hierop luidde als volgt: De vergunde functie van de gebouwen bepaalt of er een functiewijziging nodig is. Indien de gebouwen werden neergezet als ‘bouwen rundveestal’ en ‘bouwen bedrijfswoning’, dient er een functiewijziging te worden aangevraagd, ook al is de landbouwactiviteit al jaren geleden stopgezet.

Een landbouwer met pensioen wordt nog steeds gezien als een landbouwer, ook al slijt hij een gelukkige oude dag op zijn vroeger als landbouwbedrijf uitgebate hoeve. Van zodra echter iemand nieuw de hoeve koopt of geschonken krijgt, dient een functiewijziging te worden aangevraagd, het liefst voor men de hoeve gaat bewonen.

De vergunde functie wordt bepaald door de vergunningen die gekend zijn voor de gebouwen. Indien er geen vergunningen gekend zijn, telt de functie die gekend was in 1984. Dit was immers een referentiejaar voor de functiewijzigingen.”

Patricia Borgenon

Lees ook in Paarden

Meer artikelen bekijken