Startpagina Akkerbouw

Eric Van Dijck: "Wederzijds respect is basis voor goede akkoorden"

Landbouwleven blikt met Eric Van Dijck, secretaris Coco Vlaanderen en Verbond Suikerbietplanters, terug op het voorbije jaar 2022. We kijken ook hoopvol vooruit naar 2023.

Leestijd : 2 min

Hoe heb je 2022 beleefd?

2022 is het jaar geworden waarin suikerbiettelers stilaan opnieuw gingen geloven in de toekomst van de suikerbietteelt, ondanks steeds verdergaande beperkingen op het vlak van gewasbescherming en ondanks de onvoorstelbaar gestegen productiekosten.

Sinds 2017 verhardde de relatie tussen de plantersorganisaties en de fabrikanten. Het bleef ook in 2022 nog steeds een zoektocht naar een correct (financieel) evenwicht tussen beide partijen.

De leveraars aan Iscal hadden het opnieuw moeilijk om hun Interprofessioneel Akkoord afgesloten te krijgen. Na 4 zeer moeizame jaren, waarin de planters trouw hun areaal bleven uitzaaien, (dit is een van de redenen waarom Iscal er de voorbije jaren in slaagde om uit de rode cijfers te blijven), trachtten zij de vroegere (prijs)verhoudingen te herstellen, maar zonder voldoende resultaat!

Wat hoop je voor 2023?

2023 kondigt zich positief aan: de suikerfabrikanten voorspellen opnieuw een rendabele teelt en de planters reageerden hierop met een voldoende uitzaai-intentie.

Zeer positief is ook de nieuwe wind die door de Confederatie van de Belgische Bietenplanters waait. Na enkele moeilijkere jaren lijken al de federaties elkaar opnieuw gevonden te hebben.

Nieuwe dossiers dienen zich aan op het vlak van gewasbescherming, precisielandbouw, koolstofopslag… Zeer specifiek zal het pulpdossier op tafel komen te liggen. De Europese reglementering is zeer duidelijk als de vraag gesteld wordt aan wie de pulp toe hoort, maar sommigen durven dit in vraag te stellen nu nieuwe opportuniteiten op het vlak van energievoorziening zich aanbieden.

Dé grootste uitdaging zal in 2023 opnieuw het voorbereiden van de Interprofessionele Akkoorden zijn. Het blijft onbegrijpelijk dat partners die weten dat ze elkaars lot in handen hebben, het elk jaar zo moeilijk hebben om tot een akkoord te komen. Tot slot geef ik in september 2023 de fakkel door aan Inèz Retz.

TD

Lees ook in Akkerbouw

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken