Startpagina Actueel

Werkgeversorganisaties bezorgd over impact van parkendecreet op ruimte om te ondernemen

Hoewel de regelgeving omtrent de Vlaamse parken nog niet definitief is goedgekeurd en het parlementair debat nog gevoerd moet worden, wordt deze maand naar alle waarschijnlijkheid een kandidatuur ingediend om Bosland te erkennen als nationaal park.

Leestijd : 2 min

De werkgeversorganisaties Voka – KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg geloven sterk in de troeven van de Limburgse natuur en de positieve gevolgen voor toerisme en economie. We moeten alleen opletten dat een afbakening als nationaal park en bijhorende uitbreidingsambitie geen ongewenste implicaties met zich meebrengt op vlak van toekomstige vergunningsverlening. Vandaag al geven ondernemers aan dat het heel moeilijk is om voldoende ruimte te vinden om te ondernemen.

Impact van masterplan op vergunningsverlening

“Het is makkelijk om te stellen dat er ‘van bovenaf’ geen extra verplichtingen worden opgelegd door het decreet, zoals meermaals bevestigd door de verantwoordelijke ministers van Ruimtelijke Ordening en van Economie en Landbouw. Maar het statuut zal wellicht ook informeel en indirect impact hebben van onderuit. Zo zal de druk op ruimte voor bedrijvigheid en landbouw nog groter worden dan vandaag al het geval is of zullen de weinige mogelijkheden tot ontwikkeling verder gehypothekeerd worden”, aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. Juridische experten hebben tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement overigens bevestigd dat een masterplan wel degelijk impact kan hebben op de vergunningsverlening. “We zien dat de ligging in een nationaal park of landschapspark bijvoorbeeld ook opduikt in het ontwerp van Ruimtepact 2040 (Beleidsplan Ruimte Limburg) als mogelijke reden om juridisch aanbod aan bedrijventerreinen te herbestemmen.”

Proces gaat veel te snel

De werkgeversorganisaties wijzen op de snelheid van het proces dat razendsnel gevoerd wordt zonder impactstudie, zonder openbaar onderzoek en zonder gedegen betrokkenheid van alle relevante stakeholders. “We vrezen de bijkomende impact op de impulsgebieden en van de natuurherstelwet die de Europese Commissie beoogt. Dit zorgt voor veel ongerustheid bij onze leden”, aldus Peter Bruggen, provinciaal secretaris van Boerenbond Limburg.

In het decreet werd op vraag van Defensie een passage toegevoegd die expliciet bepaalt dat de doelstellingen omtrent de Nationale Parken geen afbreuk mogen doen aan de militaire functie van de militaire domeinen. Om de garanties voor economie te verankeren zou een dergelijke passage ook kunnen worden toegevoegd ten aanzien van de bestaande economische en agrarische bestemmingen.

“Vanuit Voka – KvK Limburg hebben we lokale besturen nooit gezegd wat ze moeten doen, alleen maar geadviseerd om in dialoog te gaan met ons én met de ondernemers om weloverwogen en met volledige kennis over de impact van dit decreet een beslissing te nemen”, verduidelijkt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Om voor welvaart te zorgen en jobs te creëren, is ruimte nodig. Ruimte om te groeien, ruimte om te investeren. Wij hopen dat dit Parkendecreet alsnog voor deze juridische duidelijkheid kan zorgen.”

Voka – KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg

Lees ook in Actueel

Opnieuw een uitdagend jaar voor aardappeltelers

Aardappelen De Verenigde Naties (FAO) riep 30 mei uit tot de ‘Internationale Aardappeldag’. Het gewas is van wereldbelang voor de voedselvoorziening, maar onze aardappelboeren hadden het vorig jaar niet makkelijk met de teelt. Ook dit jaar kampen ze alweer met heel wat uitdagingen.
Meer artikelen bekijken