Startpagina Actueel

300.000 euro om Aziatische hoornaar te bestrijden

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns trekt dit jaar 100.000 euro uit voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Minister Demir maakt hiervoor dit jaar via het ANB 200.000 euro vrij.

Leestijd : 3 min

De Aziatische hoornaar komt sinds 5 jaar voor in onze streken. Dat insect komt oorspronkelijk uit Zuid-Oost-Azië, om in 2004 via een bonsaikwekerij in Frankrijk binnen te dringen. Van daaruit is het zich beginnen te verspreiden over Europa en is zo ook in ons land terechtgekomen.

Het Vlaams Bijeninstituut (VBI) voert sinds 2 jaar de opsporing en verdelging van de Aziatische hoornaar uit voor de Vlaamse overheid. Het VBI merkt een forse groei van de populatie. In 2021 werden 260 nesten vernietigd; in 2022 waren het er meer dan 1.000. Dit voorjaar zijn er al meer dan 1.000 koninginnen gevangen of waargenomen, tegenover 132 in dezelfde periode vorig jaar en wordt het aantal nesten geschat op 10.000.

Deze wespensoort vormt een gevaar voor de biodiversiteit en de volksgezondheid omdat ze veel meer bijen vangen dan de Europese hoornaar en soms volledige bijenkorven leegroven.

Minister Demir (N-VA) maakt dit jaar via het ANB 200.000 euro vrij voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Op basis van de resultaten van dit seizoen worden de budgetten voor seizoen 2024 bepaald. Het budget vanuit het beleidsdomein omgeving ligt 70.000 euro hoger dan dat van vorig jaar. Naast bestrijding zal er ook budget gaan naar verdere versterking van het Vespa Watch-platform, zodat de bestrijding efficiënter wordt georganiseerd.

Bevoegdheden zijn nu duidelijk

“Het beleid inzake de bestrijding van invasieve soorten, zoals de Aziatische hoornaar, is de bevoegdheid van collega Demir en

het Agentschap voor Natuur en Bos. De imkerij valt wel onder mijn landbouwbevoegdheid en wordt opgevolgd door het Departement Landbouw en Visserij. Er zijn dan ook meerdere overlegmomenten geweest over hoe we de problematiek het best aanpakken en hoe we dat het best financieren”, stelt minister Jo Brouns (cd&v) in de commissie Landbouw op 31 mei na een intrepellatie door Emmily Talpe van Open Vld.

“In de stuurgroep was er sinds 2020 geen overeenstemming over de taakverdeling en de budgetverdeling. Door de hoogdringendheid van het dossier zijn zowel het ANB als het Departement Landbouw en Visserij akkoord gegaan om ad hoc verder te werken op basis van de verlenging van de bestaande beheerregeling uit 2019. Op 14 maart jongstleden zijn afspraken gemaakt om een correcte en wederzijds gedragen taakverdeling”, stelt Brouns.

Opleiding voor professionele verdelgers

“De Aziatische hoornaar vormt een bedreiging voor zowel de wilde bestuivers als de honingbijen. Het Departement Landbouw en Visserij zal zich inzake de beheersing van de Aziatische hoornaar vanuit zijn bevoegdheid focussen op de imkerij, die een groot deel van de schade ondervindt. Daarbij gaat de aandacht vooral naar monitoring van de Aziatische hoornaar, de opleiding van de professionele verdelgers en de bescherming van de bijenstanden. Het Praktijkcentrum Bijen is het geschikte platform en het Strategisch Plan Bijenteelt het best geplaatste instrument voor het realiseren van die doelen”, duidt Brouns.

“Sinds 1 januari van dit jaar is het Strategisch Plan Bijenteelt, dat loopt tot 2027. Deze opvolger van het Vlaams bijenteeltprogramma is ook ingekanteld in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De financiële engagementen van het departement inzake bijenteelt bedragen 423.000 euro per jaar, waarvan 100.000 euro voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar”, meldt Brouns.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Ben Muyshondt is de nieuwe voorzitter van Belgapom

Aardappelen Het bestuur van Belgapom heeft eenparig Ben Muyshondt, CEO van Pomuni, aangesteld als voorzitter van Belgapom voor de periode 2023-2026. Ben Muyshondt volgt Marc van Herreweghe op die sinds 2018 de organisatie leidde. Hij wordt bijgestaan door 2 ondervoorzitters: Hannelore Raes van Agristo en Bart Nemegheer van Aardappelhoeve.
Meer artikelen bekijken