Startpagina Actueel

“Beste werktuig is de boer zelf”

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns trok vanmorgen, net als vele bezoekers, de laarzen aan voor de Werktuigendagen (WTD) in Oudenaarde. Hij kondigde bij de opening van het evenement bovenop de aanhoudende stikstofdiscussie nog 3 werkpunten aan: het tegengaan van de administratieve rompslomp, het bieden van rechtszekerheid aan de landbouwer als ondernemer en een betere waardering voor de sector, zowel maatschappelijk als financieel.

Leestijd : 2 min

De Werktuigendagen openden op 23 september onder een stralende hemel. Geen overbodige luxe na de vele regen van de voorbije dagen, net als bij de editie van 2001. De organisatie achter het evenement heeft extra (verharde) parkeerterreinen gezocht en gevonden bij bedrijven in de buurt, zodat alle bezoekers een comfortabele parkeerplaats kunnen vinden.

Areaal staat onder druk

De Oudenaardse schepen van Landbouw Stefaan Vercamer (cd&v) stak zichzelf bij de opening van het evenement nog een pluim op de hoed. Voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in zijn stad was men van plan om de terreinen van de Werktuigendagen te bebossen als compensatie. Dat heeft hij – samen met de boerenorganisaties – kunnen afwenden naar andere terreinen, zodat dit evenement op dezelfde locatie kan blijven. “Maar ook in Oudenaarde en de regio errond staat het landbouwareaal onder druk. Voor de doortrekking van de N60 met een nieuwe weg rond Ronse verdwijnt zowat 500 ha landbouwgrond”, stelt Vercamer.

Volgens Stefaan Vercamer is het nu niet het moment voor nieuwe wegduwende, onduidelijke en eenzijdige regelgeving. “Technologie is cruciaal voor de toekomst van de landbouw. Op de Werktuigendagen zien we steeds intelligentere machines en toepassingen voor precisielandbouw. Technologie helpt de landbouw voor het vinden van het evenwicht tussen het streven naar rendabiliteit en duurzaamheid”, besluit Vercamer.

Symbool voor innovatiekracht

Ook voor minister Brouns staan de Werktuigendagen symbool voor de innovatiekracht van de landbouwsector in Vlaanderen. “Ondanks de technologie is de boer zelf nog steeds het belangrijkste werktuig op de boerderij”, stelt de minister. Hij pleitte er ten slotte nogmaals voor om de voedselproductie in eigen land te houden.

Knipperlichten op rood

Voor organisator Joris Van Ollemen wordt deze 36ste editie van de Werktuigendagen een topeditie. “Het weer heeft ons parten gespeeld tijdens de opbouw, maar ook al bij het inzaaien van de gewassen in het voorjaar. En we beseffen dat ook voor onze bezoekers, de landbouwers, enkele knipperlichten op rood staan. Stikstof, het klimaat, de grondstoffenprijzen, … Dat wordt weerspiegeld in de thema’s van het evenement: bodembeheer, alternatieve onkruidbestrijding en groenbemesters.”

Je kan de Werktuigendagen in Oudenaarde nog tot morgen bezoeken.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken