Startpagina Aardappelen

NEPG maakt zich zorgen over de prijsdaling op de vrije aardappelmarkt

De afgelopen weken zijn de diverse aardappelprijsnoteringen in Noordwest-Europa op de vrije markt gekelderd. De prijsniveau’s dekken niet eens de productiekosten.

Leestijd : 2 min

De NEPG (Noordwestelijke Europese aardappeltelersvereniging) wijst erop dat, hoewel er een logisch verband bestaat tussen vraag en aanbod, er nog andere aspecten moeten meespelen in de prijsvorming. De huidige zeer lage vraag naar vrije aardappelen is immers te wijten aan de veel hogere gecontracteerde volumes en aan een groter aanbod van niet-bewaarbare aardappelen. Er moet volgens de NEPG ook een logica zitten tussen de prijsnoteringen en de daadwerkelijk verhandelde volumes.

Bij gebrek aan een effectieve vraag naar vrije aardappelen in een extreem nauwe markt zijn de huidige prijsnoteringen voor de NEPG dan ook maar ‘indicatief’.

Robuust marktfundament blijft

Aardappeltelers moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen in het licht van deze prijskoersen, en niet toegeven aan ‘paniek’ De marktfundamenten op middellange termijn blijven robuust. Vandaar het belang om alle aardappelen die kunnen opgeslagen worden, dan ook op de juiste manier te bewaren.

De NEPG herinnert er in een persbericht van eind september aan dat de behoeften van de Europese verwerkende industrie de komende maanden 2 miljoen ton extra bedragen, vergeleken met die van 2 jaar geleden en dat de prijsvooruitzichten goed zijn.

Aardappelteelt steeds riskanter

Ze voegen er aan toe dat de zeer lage prijzen op de vrije markt momenteel geen stimulans zijn voor aardappeltelers bij het plannen van hun areaal voor volgend jaar. Dat zal gebeuren in een steeds moeilijker wordende context. Bijkomende economische, wetgevende en technische beperkingen en de klimaatverandering maken de aardappelteelt steeds riskanter en moeilijker.

NEPG sluit zijn berichtgeving af met de bemerking dat de verschillende spelers in de Europese aardappelsector met al de voornoemde informatie rekening moeten houden als ze hun aanbod voor de volgende campagne op peil wensen te houden.

NEPG - TD

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken