Startpagina Veeteelt

Vlaams dierenwelzijnslabel begint bij varkens

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ziet geen heil in het opstellen van ‘superlijsten’ zoals in Nederland, waarbij supermarkten gerangschikt worden volgens hun inspanningen inzake bijvoorbeeld dierenwelzijn. Hij stelt dat Vlaanderen met zijn dierenwelzijnslabel ‘Beter voor Dieren’ al genoeg hooi op zijn vork neemt. Dat label start begin volgend jaar bij varkens.

Leestijd : 3 min

Het voorstel voor het invoeren van superlijsten zoals in Nederland werd op 25 oktober in de commissie Dierenwelzijn aangekaart door Meyrem Almaci van Groen.

“Recent heeft Rikolto – het vroegere Vredeseilanden – een superlijst voorgesteld waarin onze supermarkten gerangschikt staan volgens duurzaamheidscriteria. Een van de criteria is de mate waarin supermarkten zich inspannen voor de eiwittransitie en de mate waarin ze alternatieven voor vlees aanbieden. In Nederland maakte de denktank Stichting Questionmark in 2021 voor het eerst een superlijst met criteria voor dierenwelzijn. Zo’n lijst is er bij ons op dit moment nog niet. Een superlijst kan een dierenwelzijnslabel versterken”, meende Almaci.

Tegen ‘diervriendelijkheidswashing’

Rikolto hoopt volgens de politica van Groen dat de overheid op termijn een model als dat van de superlijsten overneemt. Zo’n superlijst kan volgens haar ook ‘diervriendelijkheidswashing’ tegengaan.

Minister Weyts gelooft dat heel veel Vlamingen bereid zijn om diervriendelijke keuzes te maken in hun aankoopgedrag. “Als men maar genoeg geïnformeerd wordt over de producten die men aankoopt, kunnen de consumenten de grote ketens aanporren richting een meer diervriendelijk assortiment. Net daarom maken we werk van een sterk en geloofwaardig Vlaams dierenwelzijnslabel”, antwoordde Weyts.

Overvloed van labels

“Ik geloof daar meer in dan in zo’n ruim concept van duurzaamheid. Het aspect van dierenwelzijn verdrinkt helemaal in die duurzaamheid. Vandaag is het probleem dat er een wirwar bestaat van labels, waarbij de dierenwelzijnseisen moeilijk vergelijkbaar zijn. Sommige supermarkten hebben hun eigen label, hun eigen lastenboek en hun eigen audit- en controlesysteem. Het Vlaamse dierenwelzijnslabel moet daarom vooral helderheid scheppen in de overvloed van labels die dreigt te ontstaan”, stelde de minister.

Het Vlaamse dierenwelzijnslabel zal volgens minister Weyts begin volgend jaar het levenslicht zien. “We starten met varkensvlees, om vervolgens over te stappen naar kippen en daarna zal het label nog ruimer gaan”, beloofde de minister van Dierenwelzijn.

Vzw moet zelfredzaam zijn

Minister Weyts verduidelijkte in de commissie nog dat de eerder aangekondigde subsidie van 360.000 euro voor de vzw achter het dierenwelzijnslabel een eenmalige opstartsubsidie is. “Het is de bedoeling dat die vzw zelfredzaam wordt. We hebben daar heel lang aan gewerkt, omdat er in de hele keten wel wat terughoudendheid was, om het zacht uit te drukken. Ik heb het initiatief genomen om met verschillende gezaghebbende spelers uit het veld een vzw uit de grond te stampen, die dan vervolgens het initiatief zou nemen, maar die ook moet instaan voor de kwaliteitsborging. Dat is geen eenvoudige opdracht. Die vzw moet ervoor instaan dat dat label geloofwaardig is, dat dat geïnspecteerd wordt en dat dat breed gedragen wordt”, duidt Weyts.

Aanvankelijk was het zijn ambitie om het Nederlandse Beter Leven-label gewoon uit te rollen in Vlaanderen. “De ploeg achter Beter Leven heeft er lang over getwijfeld of ze dat zouden doen, maar uiteindelijk hebben ze geoordeeld dat ze liever enkel in Nederland blijven. Ze zijn wel bereid om hun lastenboek te delen en om een Vlaams initiatief te steunen, maar ze willen het merk Beter Leven niet afstaan en willen dat beperken tot de Nederlandse markt, al zijn er wel enkele Vlaamse bedrijven die erin participeren”, besluit de Vlaamse minister van Dierenwelzijn.

Filip Van der Linden

Lees ook in Veeteelt

“Via fokkerij kan je emissies verminderen”

Veeteelt CRV is één van de vaste waarden op veeteeltvakbeurzen en ook op deze editie van Agribex is het bedrijf opnieuw op de afspraak. Landbouwleven vroeg Eric Lievens en Peter Vercauteren van CRV naar de grote en kleine trends in genetica. Van methaanarm melkvee gaat het via hoornloze en hittetolerante runderen naar China.
Meer artikelen bekijken