Startpagina Actueel

Jan Jambon: "Niet eens met kritiek dat we stappen achteruitzetten voor milieu"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is het niet eens met de kritiek van de natuurorganisaties die het recent bereikte akkoord met de landbouworganisaties nefast voor natuur en milieu noemen. "Maar het is nu de bedoeling om heel snel met de landbouw- en natuurorganisaties het fundamentele debat te voeren", zegt Jambon.

Leestijd : 2 min

Nadat in de nacht van 15 op 16 februari een akkoord bereikt werd met de landbouwersorganisaties vertrok Jambon op 16 februari naar Barcelona, waar hij alsnog aansloot bij een missie om de internationalisering van Vlaamse start-ups in Catalonië te stimuleren.

Door de onderhandelingen had Jambon verstek moeten geven voor het eerste luik van de missie. Vanuit Barcelona zegt Jambon tevreden te zijn met het bereikte resultaat. "Het is een korte nacht geweest, maar het is goed dat we een resultaat bereikt hebben, een akkoord tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties. We hebben heel goed geluisterd naar de verzuchtingen van de landbouwers. Voor dat wat onze bevoegdheden raakt - ik denk dat de verzuchtingen breder zijn dan de Vlaamse bevoegdheden - denk ik dat we een goed akkoord hebben. Er is ook het engagement van onze kant om enkele thematieken aan te pakken. Ik denk dat het zo hoort", zegt Jambon.

Kwestie grondgebruik snel in de plooi leggen

Met de kritiek van de milieuorganisaties, die zeggen dat de landbouwers het land gegijzeld hebben, en dat het akkoord nefast is voor natuur en milieu, is Jambon het niet eens. "We gaan nu heel snel met de natuurorganisaties en de landbouw rond de tafel zitten om de hele kwestie rond grondgebuik echt in de plooi te leggen. We gaan bij wijze van spreken zeggen dat wat ingekleurd staat als landbouw ook naar landbouw gaat, en natuur naar natuur. Dat is wel makelijk gezegd: het is een werk van lange adem om dat te implementeren. Maar je moet er ooit aan beginnen."

Jambon voert ook aan dat verwezen wordt naar het nieuwe mestactieplan (MAP7), wat een sterke verstrenging is tegenover het vorige mestactieplan (MAP6). "Het is dus een vooruitgang. Ook wat de aankoop van natuurgronden betreft: slechts in een klein gedeelte is er een tijdelijke stop tot oktober. Maar als het nodig is voor infrastructuurwerken, of ook in beschermde gebieden, kunnen we nog gronden aankopen. Tegen oktober zou het resultaat van de werkgroep er moeten zijn."

Belga

Lees ook in Actueel

Welke groenten nu al zaaien in volle grond en in perspotjes?

Groenvoorziening We zijn het niet meer gewoon, maar de tweede week van april viel er zowaar enkele dagen op rij geen regen. De aangename temperatuur en het lentezonnetje deden ons tuiniershart sneller slaan. Helaas is het in vele tuintjes nog te nat om nu al aan de slag te gaan. Afgelopen 6 maanden waren dan ook natter dan gemiddeld en het weerbericht voorspelt dat ook de komende week wisselvallig en fris wordt met de nodige aprilse grillen.
Meer artikelen bekijken