Startpagina Actueel

Frankrijk heeft decreet dat plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond regelt

Frankrijk heeft een nieuw decreet dat het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond regelt. Dat zal in principe slechts mogelijk zijn op ‘woeste’ en onontgonnen terreinen.

Leestijd : 3 min

In heel wat landen wordt al landbouwgrond ingenomen door zonneparken, soms in de plaats van gewassen en soms met zonnepanelen boven gewassen. Vaak omdat het rendement van enkel gras of andere teelten op schrale landbouwgronden minder winstgevend is dan de meeropbrengsten uit zonne-energie. Maar zo zijn heel wat weides en landbouwareaal niet (volledig) beschikbaar voor veeteelt en akkerbouw, wat dan weer niet past in bijvoorbeeld de politiek van voedselonafhankelijkheid van bepaalde landen.

Bijkomend is er het probleem om de energie van de soms afgelegen zonnevelden naar de plaatsen met grote energievraag (steden, havens, ...) te krijgen, met vaak verouderde elektriciteitsnetten die niet berekend zijn op dergelijke pieken in vraag en aanbod.

Nederland en Vlaanderen

Nederland nam recent nog maatregelen om landbouwgrond voortaan te vrijwaren van zonneparken of -velden. In Vlaanderen zien we zonnepanelen doorgaans vooral op gebouwen en slechts bij uitzondering op landbouwgrond. Na de recente boerenprotesten kondigde de Vlaamse regering op 16 februari nog aan dat ze op korte termijn onderzoekt of boeren (nog meer) kunnen gesteund worden om meer hernieuwbare energie te produceren, maar dan met de uitzondering van zonnepanelen op landbouwgrond. Frankrijk heeft sinds 9 april een duidelijk kader voor het plaatsen van zonnepanelen op bodems.

Protest in Wallonië

In Wallonië protesteert landbouworganisatie Fugea tegen het mogelijk vergunnen van een zonneveld met 20.000 panelen op 30 ha landbouwgrond in Aiseau-Presles in de provincie Henegouwen. De organisatie stelt dat dergelijke projecten de prijs voor landbouwgrond de hoogte injagen. Ze gingen hiervoor reeds langs op de kabinetten van Waals Landbouwminister Willy Borsus en van Waals minister van Omgeving Céline Tellier (Ecolo). Fugea wil op 17 april een actie houden in Aiseau-Presles.

Het nieuwe Franse decreet volgt op een Franse wet van begin vorig jaar over het versnellen van de productie van hernieuwbare energie en voert in dat elektriciteitsproductie niet in de plaats mag komen van landbouwactiviteiten.

Altijd voorrang voor landbouw

Het Franse decreet over agrivoltaïsme bepaalt dat er altijd voorrang moet gegeven worden aan landbouwproductie. De lokale actoren zullen in de Commission départementale de préservation des espaces naturels et forestiers (CDPENAF) moeten beslissen of ingediende zonneveld-projecten daaraan voldoen, met een advies dat de visie van de Franse regering volgt.

Er is in Frankrijk voortaan een limiet van 40% voor het bedekken van de grondoppervlakte met zonnepanelen, zodat het verlies aan rendement voor de landbouw beperkt blijft. Het behoud van de landbouwproductie zal gecontroleerd worden, zelfs gemeten en vergeleken met andere percelen in dezelfde regio.

Sancties als gewassen niet goed presteren

Specifiek voor gewassen moet de opbrengst die gerealiseerd wordt onder de zonnepanelen minstens 90% bedragen van gelijkaardige percelen zonder zonnepanelen. Als die 90% niet gehaald wordt, is de sanctie dat de zonnepanelen-installatie van overheidswege ontmanteld moet worden en dat de akker volledig in zijn oorspronkelijke toestand moet hersteld worden. Als er fraude in het spel is, kan het contract voor het leveren van elektriciteit ontbonden worden.

Frankrijk zal richtlijnen opstellen welke gewassen en welke bodemtypes kunnen gecombineerd worden met een reeks van zonnepaneel-toepassingen, van zodra daar zicht op is.

Er komen in Frankrijk kaderrichtlijnen over welke terreinen mogen uitgerust worden met zonnepanelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om terreinen waar al 10 jaar geen gewas meer op geoogst werd en restgronden van de industrieterreinen, steengroeves die niet langer actief gebruikt worden, … Een akker waar recent nog gewassen werden geteelt, zal niet als zonneveld kunnen gebruikt worden.

Aanvullend inkomen

“Zonne-energie op landbouwgrond wordt met dit decreet mogelijk, maar dan in een duidelijk afgebakend kader. Zonne-energie kan zo een aanvullend inkomen bieden aan landbouwers, terwijl de gronden voorbehouden blijven voor landbouwproductie”, stelt de Franse minister van Landbouw Marc Fesneau.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken