Startpagina Uw stem

Opinie: Bezwaar tegen wijziging natuurbeheerplan Beverbeekvallei, Kabbeekvallei en Duivenbos

Wij zijn landbouwers actief zijn in de regio Herzele en wisselen er geregeld velden uit met collega’s. Ik heb de natuurbeheerplannen van Natuurpunt voor de Beverbeekvallei, Kabbeekvallei en Duivenbos bekeken. Het onthutst me waar de toekomstvisie van Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ligt en vooral de manier waarop.

Leestijd : 4 min

Als landbouwers werken wij voor onze broodwinning op het veld om alle consumenten gezond en veilig voedsel van eigen bodem aan te bieden. Nu voorziet aanvrager Natuurpunt een type 4 gebied van enkele extra honderden hectare groot zonder daar veel over uit te wijden. De betrokken eigenaars krijgen zelfs persoonlijk nog geen bericht dat hun gronden gedeclasseerd worden. Dit met een indiener waarvan we weten waar de connectie met ‘het groene kabinet’ ligt.

En bovendien moet het dan allemaal ook nog net voor de verkiezingen erdoor gedrukt worden in stilte. Spijtig dat het Agentschap Natuur en Bos daar moet in meegaan. Natuurpunt stelt met een open vizier naar de toekomst te kijken maar is allerminst open in zijn communicatie als ik het zo mag stellen. Het begrip wijziging van een natuurbeheerplan staat hier synoniem voor een forse uitbreiding tot een gebied van 577 ha binnen het globaal kader. Daarenboven betreft 68% van deze oppervlakte nog eens landbouwgebied. Er komt dus een enorme druk op de gronden aldaar. Dit kan niet de bedoeling zijn wetende dat onze voorouders keihard gewerkt hebben om iets te verwerven.

De gronden zelf zijn goede zandleemgronden met een hoge vruchtbaarheid. Natuurpunt gaat dus éénzijdig grond bezoedelen met een status terwijl andere ruimtelijke processen geen evenredige kans krijgen. De meesten onder ons stellen zich de definitie van democratie anders voor.

2 maten en 2 gewichten

Voor mij valt het op dat bepaalde actoren die ook in dezelfde streek Ninove-Herzele gronden bezitten en wisselende contacten hebben met Natuurpunt, hun percelen niet ingekleurd zien worden. Het is spijtig te moeten vaststellen dat er met 2 maten en 2 gewichten gewerkt wordt.

Als Natuurpunt had u beter de eer aan uzelf gehouden en een informatieavond georganiseerd in de regio om jullie voorstellen te verduidelijken aan zowel eigenaars als landbouwers. Nu werken jullie zelf de polarisering tussen landbouw en natuur in de hand.

Ik heb dan ook bezwaar ingediend tegen de extra afbakening van landbouwgronden en weilanden binnen het vermelde natuurbeheerplan. Elke vorm van typeaanduiding moet verdwijnen!

Er ontstaat minwaarde voor de landbouwgronden. Eerst komt er een verminderde bemesting , nadien wordt de waardering van de grond dermate afgebouwd dat enkel nog partijen zoals Natuurpunt interesse hebben om deze grond te kopen. Bovendien moet u weten dat een landbouwbedrijf met een afgewaardeerde huiskavel voor de toekomstige generaties niks waard is. De vruchtbaarste akkers van Herzele gaan zo verloren want een dergelijke massale uitbreiding als globaal kader zet heel wat bedrijven met hun rug tegen de muur.

Het schepencollege van zowel Herzele als Ninove heeft het alvast begrepen, dat wij als landbouwsector volledig onze broek uitgedaan worden met een plan dat zonder bevraging van gebruikers of eigenaars doorgedrukt wordt. Zij zullen dan ook negatief advies uitbrengen.

Onafhankelijke expertencommissie

Wij vragen in de navolgende procedure dat de bezwaren niet door ANB/Natuurpunt behandeld worden maar door een onafhankelijke commissie van experten waarin zowel landbouw als natuur vertegenwoordigd zitten. Elke indiener van een bezwaar dient persoonlijk een antwoord te krijgen en de kans te krijgen om zijn standpunt te verdedigen.

De manier van werken van de indieners is perfect te vergelijken met wat het communisme vroeger deed. Niks overleggen, iedereen verplichten te luisteren en altijd jullie goesting doen; liefst dan nog met in hoofdzaak het belastingsgeld van de hardwerkende vlaming.

Vooraleer je met zo een project start, moet er een beoordeling komen van de gronden in de huidige staat zodat iedereen op gelijke basis behandeld wordt. Als dit niet op voorhand gebeurd is, hebben we achteraf ook geen basis om vergoedingen op te berekenen want het waardeverlies van de gronden voor zowel de gebruiker als de eigenaar zijn zeer groot.

Veel eigenaars weten zelfs niet dat hun gronden in zo’n gebied komen te liggen. Natuurorganisaties steken de eigenaars en landbouwers letterlijk een mes in de rug.

Veerkrachtige landbouw

Procedureel zijn er duidelijk fouten gemaakt waardoor het ganse plan moet afgevoerd worden. Algemeen is de manier van werken van Natuurpunt en ANB negatief te beoordelen.

Wij zullen ook de landbouworganisaties van jullie verwerpelijke manier van ‘natuuruitbreiding’ op de hoogte brengen want de landbouw is dermate veerkrachtig dat er in dit geval toch uit een ander vaatje gaat moeten getapt worden om ons te verdrijven.

Zo mensen hun levenswerk vernietigen is niet meer van deze tijd.

Horen, zien en zwijgen is misschien een mooi spreekwoord. Maar jullie zijn echt op een verkeerde manier bezig. Werk voor uw geld en koop er dan iets mee. Maar steel niks van een ander om het u vervolgens toe te eigenen.

Lieven VDB, Gavere

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken