Startpagina Partner content

Spannend jaar voor aardappelen en uien

Partner content - Het is duidelijk dat zowel voor aardappelen als uien een spannend jaar in het verschiet ligt. De situatie rond Phytophthora in aardappelteelt is zorgwekkend en dat geldt ook voor Valse Meeldauw in uien. Een slimme spuitaanpak is noodzakelijk.
Leestijd : 2 min

Phytophthora in aardappelteelt

De situatie rond Phytophthora in de aardappelteelt is zorgwekkend. Door de hoge ziektedruk aan het eind van vorig seizoen, is het de verwachting dat er latent besmet materiaal in pootgoed voorkomt. Ook zijn er, door het natte najaar en de daarmee samenhangende moeilijke oogst, meer restknollen op de percelen achtergebleven. Aardappelopslag uit deze knollen kan een infectiebron gaan vormen voor naburige gelegen percelen. Voor de bestrijding van Phytophthora is het dan ook belangrijk om opslag en haarden direct te verwijderen. Daarnaast zien we bij de overheersende Phytophthora stammen een hoge mate van resistentie, waarbij diverse middelen onvoldoende bescherming bieden. Het is hier van groot belang om te alterneren met middelen, werkzame stoffen te combineren en een adviesprogramma te gebruiken. Softwareleverancier AgroVision biedt in het teeltprogramma CropVision een adviesmodule ter voorkoming van gewasziekten in aardappelen zoals Phytophthora. Deze programma’s kijken naar de levenscyclus van een schimmel, inclusief de nieuwe agressieve vormen, en geven gericht advies over welk middel je het beste kan inzetten en hoe deze toe te passen.

Valse Meeldauw in uien

Ook bij uien is de situatie rondom Valse Meeldauw zorgwekkend. Er zijn slechts weinig fungiciden toegelaten die ook beperkt zijn in aantal toepassingen. Met het wegvallen van een van de werkzame stoffen (benthiavalicarb) in Zorvec Endavia na dit jaar, wordt het nog belangrijker om de middelen die we hebben verstandig en op het juiste moment in te zetten. Dus op die momenten dat een bespuiting het meest effectief is. We moeten ervoor waken dat er resistentie ontstaat tegen de resterende werkzame stoffen. In dit geval kan je eigenlijk niet meer zonder een goed adviessysteem.

Een slimme spuitaanpak

Een belangrijke factor in de effectiviteit van een bespuiting is het weer en niets is zo veranderlijk als het weer. Hoe kun je je gewassen optimaal beschermen als het middelenpakket smal is en de weersomstandigheden lastiger worden? Door te spuiten op het juiste moment, zodat de bespuiting meer effect heeft. En door te spuiten met de juiste strategie ter voorkoming van gewasziektes. De adviesmodules in CropVision helpen je bij het maken van slimme keuzes.

Meer informatie over CropVision of de adviessystemen? Ga naar www.cropvision.be/adviessystemen

of bel ons via telefoonnummer 055 23 07 20

Meest gelezen