Startpagina Bieten

Beredeneer de dosis toe te dienen stikstof in bieten

Eén van de diensten van KBIVB is de landbouwer informeren over bemesting in bieten, zoals stikstofbemesting. Ook de module voor theoretische berekening op de site kan hier soelaas brengen.

Leestijd : 1 min

Een beredeneerde stikstofbemesting, op basis van een analyse van het stikstofprofiel op het einde van de winter, is altijd aanbevolen, vooral na specifieke voorvruchten (erwten, gescheurde weide, zelfs na meerdere jaren, …) en bij gebruik van organische stoffen met snelle mineralisatie, organische stoffen van niet-agrarische oorsprong (slib, compost, …) of weinig bekende organische stoffen …

Anderzijds kan de Module voor theoretische berekening van het KBIVB u helpen bij de beredenering van uw bemesting. Deze is beschikbaar op de website. Module KBIVB.

Het bemestingsadvies van de module kan worden verlaagd na een vergadering met de verschillende analyselaboratoria van het netwerk Requasud en de Bodemkundige Dienst van België indien de stikstofreserves in de bodem hoger zijn dan gewoonlijk. De aanpassing voor 2017 zal gebeuren rond 8 maart.

Deze module, beschikbaar sinds 2006, laat toe om zeer gemakkelijk een stikstofbemestingsniveau te bekomen volgens standaardwaarden, zonder een beroep te doen op een profielanalyse. Zij houdt rekening met de bemestingswaarde van talrijke organische stoffen, naargelang het toedieningstijdstip en de gebruikte hoeveelheden. Talrijke proeven van het KBIVB hebben de correctheid van de bemestingsadviezen, opgesteld volgens dit model, aangetoond.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken