Startpagina Akkerbouw

Teeltinschrijving zaaizaadvermeerdering 2018 via het e-loket

Zaaizaadfirma’s die in 2018 zaaizaden willen vermeerderen, kunnen de ingezaaide of nog in te zaaien partijen met hun noodzakelijke gegevens aangeven via het e-loket.

Leestijd : 1 min

Voor de zaadpartijen waarvoor het dossier volledig is verklaard, kunnen de zaaizaadfirma’s de teeltinschrijvingen vervolgens indienen via het e-loket.

Daarbij gelden de volgende indieningsdata:

- alle soorten, ingezaaid vóór 31/12: 31/01,

- overjaarse grassen en klavers, tweede en volgende teeltjaar: 15/03,

- alle soorten, ingezaaid tussen 31/12 en 15/04: 30/04,

- alle soorten, ingezaaid na 15/04: 15/05.

Met de indiening van de teeltinschrijvingen vragen de zaaizaadfirma’s het Departement Landbouw en Visserij de noodzakelijke kwaliteitscontroles uit te voeren op de ingediende teelten en de geoogste zaaizaadpartijen.

Alleen de zaaizaadpartijen die na alle controles voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, worden gecertificeerd en kunnen in de handel worden gebracht.

Op het e-loket vindt u meer informatie over het declareren van de zaadpartijen en het indienen van de teeltinschrijvingen.

Meer info is ook te vinden op http://lv.vlaanderen.be/nl/plant/zaaizaden/gecertificeerde-zaaizaden.

Lees ook in Akkerbouw

Sorghum als alternatief voor maïs bij lange droogte

Akkerbouw Sorghum, ook wel bekend als sorgo, wordt momenteel vooral in de Verenigde Staten geteeld, maar wereldwijd groeit het areaal nog elk jaar. Door de droogte en hitte van de voorbije zomer groeit bij ons en in onze buurlanden de interesse in deze droogtetolerante graansoort. Dat bleek op een uiteenzetting over sorghum op de vakbeurs Space in Rennes.
Meer artikelen bekijken