Startpagina Bieten

Weerstand tegen ziekten wordt een primordiaal criterium bij de rassenkeuze

Het valoriseren van de rassentoleranties en -resistenties is meer dan ooit noodzakelijk in de huidige context van druk op het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen en van een verhoogd risico op aantastingen als gevolg van de klimaatverandering.

Leestijd : 3 min

De boodschap die André Wauters, specialist inzake rassen bij het KBIVB, bracht op de grote conferenties die de voorbije weken door het Bieteninstituut werden gehouden was heel duidelijk: “Vandaag moet de rassenkeuze zich in de eerste plaats richten op het zoeken naar oplossingen voor ziekten die het gewas tijdens het groeiseizoen kunnen aantasten.”

Nadat we in een vorig nummer de risico’s verbonden aan rhizomanie, rhizoctonia bruinwortelrot en het bietencystenaaltje hebben bekeken, gaan we nu dieper in op de bladziekten. Deze laatste - cercospora, roest en witziekte - nemen de jongste jaren opnieuw toe.

Opflakkering van bladziekten in de herfst

De meerderheid van de planters past tijdens de zomer een fungicidebehandeling toe – soms zelfs tweemaal – in functie van de ziektedruk en de geplande rooidatum. Toch ziet men in moeilijke jaren, zelfs met een fungicidetoepassing die volgens de regels werd uitgevoerd, dat op sommige percelen de bladziekten eind september-begin oktober opnieuw opflakkeren. Het is uiteraard niet meer op dat ogenblik dat men op deze percelen nog een behandeling moet uitvoeren.

Zo was er een dergelijke situatie op 15 oktober. Er waren drie rassen die een duidelijk verschil aan ziektegevoeligheid vertonen: het eerste ras is zeer gevoelig aan roestziekten, het andere is zeer gevoelig aan witziekte en het derde heeft geen bijzondere ziektegevoeligheid. Alle drie de rassen werden nochtans met een fungicide behandeld.

Roest…

Foto 2 werd in september genomen en illustreert zeer duidelijk de verschillen tussen de rassen in gevoeligheid ten overstaan van roest: het ras helemaal links is duidelijk meer resistent dan het ras rechts op de foto. De situatie kan veel erger worden wanneer men toelaat dat de ziekte zich verder ontwikkelt.

“Anders gezegd, de schade veroorzaakt door bladziekten kan zeer erg zijn op gevoelige rassen”, zo waarschuwt André Wauters.

… en cercospora

Cercospora is de bladziekte die het meest schade kan veroorzaken aan de bieten. Maar ook voor deze ziekte zijn er zeer grote verschillen inzake gevoeligheid van de rassen : de symptomen op het gevoelige ras zijn nog niet te erg. Maar wat moet men zeggen over de situatie waarbij van de bieten nog enkel het groene hart (al de rest werd vernietigd) en enkele terug opgeschoten bladeren te merken zijn. In dit geval kunnen de opbrengstverliezen dramatisch zijn.

Voordeel halen uit rassenresistenties

Gezien de potentiële weerslag van de bladziekten op de opbrengsten, legt het KBIVB proeven aan om het gedrag van deze rassen ten opzichte van de voornaamste ziekten te testen. De planter kan dus met kennis van zaken zijn rassen kiezen .

Tot hiertoe is er nog geen doorbreking vastgesteld van de rassenresistenties tegen bladziekten. Dat is niet het geval met de werking van de fungiciden.

Volgens André Wauters bestaat de optimale teelttechniek erin om rassenresistentie te combineren met een behandeling (indien nodig), rekening houdend met de behandelingsdrempels tijdens de zomer. “Deze rassenresistentie is zeer efficiënt om de bladeren op het einde van het seizoen in een goede gezondheid te behouden en dat is des te belangrijker naarmate later gerooid wordt. Vermits nu veel meer percelen bieten later dan september of oktober gerooid worden, wordt dat een essentieel punt in de teelttechniek.”

Naar M. de N.

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken