De bemesting van weiden en grasland

Heb naast de bemesting ook aandacht voor de onkruidbestrijding in gras en weilanden.
Heb naast de bemesting ook aandacht voor de onkruidbestrijding in gras en weilanden. - TD

In blijvende weiden verdient ook Cyanamide met 20 % stikstof (= kalkcyanamide, calcium cyanamide, Perlka) een aanbeveling. Deze werkt best bij zonnig weer en minstens 10° C. Men dient dit best toe op een droog gewas aan 400 kg/ha.

Het geeft een ontsmettende werking naar parasieten (leverbot, emelten,…) en is zeker in lager gelegen vochtige weiden aan te raden. Het middel werkt pH verhogend door de calciuminhoud en heeft een nevenwerking op onkruid.

Bij vloeibare stikstof gebeurt dit best in combinatie met een herbicide. Dit zowel in weiden als 1 jarig grasland. Want ook hierin zien we vaak veel vogelmuur en andere onkruiden die veel meer droge stof opbrengst kost dan de kostprijs van een bestrijding is.

Primus aan 100 ml/ha heeft reeds bij koudere omstandigheden (vanaf 5 °C) voldoende werking tegen de meeste vroeg voorkomende onkruiden; muur, paardenbloem, boterbloem, herderstasjes in kleiner stadium.

Later bij hogere temperaturen (min 10 à 15 °C) wordt beter Primstar (=Primus + Starane) + MCPA en/of 2.4 D gebruikt.

LVC

Meest recent

Meest recent