Startpagina Akkerbouw

De bemesting van weiden en grasland

Naast drijfmest zijn ammoniumnitraat (27% stikstof) en vloeibare stikstof (30%) gebruikelijke bemestingen in weiden en grasland.

Leestijd : 1 min

In blijvende weiden verdient ook Cyanamide met 20 % stikstof (= kalkcyanamide, calcium cyanamide, Perlka) een aanbeveling. Deze werkt best bij zonnig weer en minstens 10° C. Men dient dit best toe op een droog gewas aan 400 kg/ha.

Het geeft een ontsmettende werking naar parasieten (leverbot, emelten,…) en is zeker in lager gelegen vochtige weiden aan te raden. Het middel werkt pH verhogend door de calciuminhoud en heeft een nevenwerking op onkruid.

Bij vloeibare stikstof gebeurt dit best in combinatie met een herbicide. Dit zowel in weiden als 1 jarig grasland. Want ook hierin zien we vaak veel vogelmuur en andere onkruiden die veel meer droge stof opbrengst kost dan de kostprijs van een bestrijding is.

Primus aan 100 ml/ha heeft reeds bij koudere omstandigheden (vanaf 5 °C) voldoende werking tegen de meeste vroeg voorkomende onkruiden; muur, paardenbloem, boterbloem, herderstasjes in kleiner stadium.

Later bij hogere temperaturen (min 10 à 15 °C) wordt beter Primstar (=Primus + Starane) + MCPA en/of 2.4 D gebruikt.

LVC

Lees ook in Akkerbouw

Laag gehalte mycotoxines in maïsoogst 2022

Akkerbouw Het mycotoxinegehalte in de korrelmaïs is dit jaar opnieuw laag. Fegra en BFA voerden ook dit jaar een gerichte monitoring uit om de aanwezigheid van mycotoxines in korrelmaïs, kort na de oogst, te bepalen. Voor deze gegevens konden Fegra en BFA rekenen op hun eigen sectorale bemonsteringsplannen en op aanvullende info van BFA-leden.
Meer artikelen bekijken