Startpagina Bieten

Overweeg schoffelen in bieten

Op nationaal niveau is op 6 mei 99% van de bieten gezaaid. Nu de eerst gezaaide bieten richting 4 – 6 blad stadium evolueren, is het ook het moment om een schoffeldoorgang te overwegen.

Leestijd : 2 min

Op nationaal niveau is op 6 mei 99% van de bieten gezaaid. De vergelijking tussen de zaaidata van 2018 met de zaaidata van de afgelopen 10 jaar toont aan dat de zaai in 2018, net zoals in 2016, later in het seizoen plaatsvindt. Door de hoge temperaturen kunnen de bieten goed groeien en hebben de bieten die beschadigd waren door de hevige regen en de hagel hun ontwikkeling inmiddels kunnen hervatten. De bieten die gezaaid werden rond 10 april bevinden zich in het 4-6 blad stadium.

De afgelopen dagen kenden we hogere dag- en nachttemperaturen. We verwachten potentieel een beetje neerslag op het einde van de week, wat op sommige percelen nieuwe opkomsten van onkruiden kan teweegbrengen.

Bekijk regelmatig uw percelen en beoordeel hoe de volgende FAR behandeling aangepast moet worden aan eventuele nieuwe opkomsten van onkruiden. Voor de vroegst gezaaide percelen is het 4-6 blad stadium bereikt. Vanaf het 4-blad stadium kunnen bodemherbiciden toegevoegd worden aan het FAR schema om de nawerking op te bouwen en te garanderen.

Nu de eerst gezaaide bieten richting 4 – 6 blad stadium evolueren, is het ook het moment om een schoffeldoorgang te overwegen. Een doorgang met een schoffelmachine kan een meerwaarde betekenen bij moeilijk te bestrijden onkruiden of in andere situaties waar de onkruidbestrijdingsmiddelen niet hun gewenste werking hadden (klimaat, verkeerde middelenkeuze…). De weersomstandigheden dit jaar zijn in het algemeen gunstig voor een goede onkruidbestrijding. Het groeizame weer maakt ook de onkruiden gevoelig voor de onkruidbestrijdingsmiddelen waardoor de onkruidbestrijding vaak goed werkt. Toch is het aangewezen om wanneer de bieten in 4 – 6 blad staan, eventuele probleempercelen te identificeren. Op percelen met overblijvende, te sterk ontwikkelde en/of resistente onkruiden en/of wilde bieten is een schoffelbeurt aanbevolen.

Probeer de schoffeldoorgangen uit te voeren in een voldoende opgedroogde bodem en wanneer de weersvooruitzichten voor de volgende 48 uur geen neerslag voorspellen. Om de goede werking van de bodemherbiciden te behouden, adviseren we voorlopig om de schoffeldoorgang steeds voor de afsluitende bodemherbicidetoepassing uit te voeren, en niet dieper dan nodig te werken om de onkruiden te ontwortelen (enkele centimeters).

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken