Startpagina Akkerbouw

Gele en bruine roest neemt verder toe

Deze week werden op 22 waarnemingspercelen (rassenproeven, ziektebestrijdingsproeven en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarweop het onbehandeld gewas.

Leestijd : 1 min

Deze week is bij 42% van de waarnemingen de aarzwelling bij de tarwe net zichtbaar (stadium 43). Bij 1 op 4 waarnemingen is de aarzwelling al duidelijk zichtbaar (stadium 45). Bij 13% van de waarnemingen bevindt de tarwe zich nog in het stadium top laatste blad zichtbaar (stadium 37) of laatste blad volledig ontrold (stadium 39), terwijl bij 6% van de waarnemingen de vlagbladschede zich al opent (stadium 47) of de eerste naalden zichtbaar zijn (stadium 49). Bij 16% van de waarnemingen is de aar al zichtbaar.

Witziekte en bladseptoria

Witziekte wordt opnieuw weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn.

Bladseptoria blijft aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten!

Gele en bruine roest

Gele roest breidde de voorbije week nog verder uit. Bij verschillende percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk. Gele roest moet nog steeds goed worden opgevolgd!

Bruine roest is opnieuw verder toegenomen. Gevoelige rassen moeten goed opgevolgd worden vanaf het verschijnen van het laatste blad!

Naar LCG

Lees ook in Akkerbouw

Project rond plantmateriaal wil arbeidstekorten in plantopkweeksector opvangen

Fruit De belangrijkste onderzoekscentra voor kleinfruit in de grensregio bundelen de krachten in dit Europese project om samen met de sector oplossingen uit te werken die de groeikansen versterken. Door in te zetten op systeeminnovaties in de opkweek van plantmateriaal moet het mogelijk zijn de arbeidstekorten te verminderen in zowel de opkweek van plantgoed als de eigenlijke teelt.
Meer artikelen bekijken