Bayer wordt door fusie in Benelux groter

Bayer en Monsanto bekampten elkaar decennialang, maar hebben uiteindelijk veel gemeen. Beide bedrijven investeren veel in knowhow over zaden en gewasbescherming.
Bayer en Monsanto bekampten elkaar decennialang, maar hebben uiteindelijk veel gemeen. Beide bedrijven investeren veel in knowhow over zaden en gewasbescherming. - Bayer

Bayer neemt Monsanto over en moet van de mededingingsautoriteiten haar groenteveredelingsprogramma, genoomonderzoek en dataprogramma verkopen. Daar staat tegenover dat Bayer het nog grotere groenteprogramma van Monsanto overneemt en voor het eerst in België maiszaad op de markt zal brengen. Ook wordt een grote Roundup-fabriek in Antwerpen, die heel Europa belevert, onderdeel van de Benelux-organisatie van Bayer. Netto groeit de organisatie zowel in omzet als menskracht. Het bedrijf groeit in de Benelux van 1.600 naar 2.300 werknemers.

Door de transacties zal de Bayer-organisatie in de Benelux straks in meerderheid bestaan uit mensen met een Monsanto-achtergrond. Maar van een grote schok is geen sprake, aldus ‘sustainable operations manager’ Marc Sneyders van Bayer. “We hebben meer gemeen met elkaar dan dat we verschillen.” Beide bedrijven zijn volgens Sneyders gedreven door innovatie en een passie voor de landbouw en duurzaamheid.

Directeur Sneyders ziet Bayer in de Benelux sterker worden met groente en Roundup.
Directeur Sneyders ziet Bayer in de Benelux sterker worden met groente en Roundup. - Bayer
Bayer kiest ervoor de bedrijfsnaam Monsanto te laten vallen. Zo heeft Bayer het bij overnames altijd gedaan maar het feit dat milieuactivisten Monsanto al decennialang beschuldigen van onheilige praktijken zal ook hebben meegewogen. “Boeren zijn toch pragmatisch”, denkt Sneyders. “Ze kopen producten, geen bedrijf. We denken dat de naamswijziging van Monsanto geen grote gevolgen zal hebben op de verkoop.”

Dat Bayer afscheid neemt van de R&D-activiteiten in Gent en Nunhems, is spijtig, maar betekent niet dat het “nieuwe” Bayer genoomonderzoek en groentezaadveredeling de rug toekeert. Was Nunhems de nummer vier in groenteveredeling, Monsanto is met groentezaden nummer één. Monsanto is daarnaast leidend op het gebied van biotechnologie. “De overname van Monsanto is een bevestiging van de strategie”, aldus Sneyders.

Systeemaanpak

Bayer gelooft niet in één oplossing voor de uitdagingen waar de landbouw voor staat, legt Sneyders uit. “Vroeger waren we als onderneming gespecialiseerd in chemische gewasbescherming. Nu zet Bayer ook in op biologische oplossingen, in zaadveredeling en het gebruik van data. Het verhogen van de opbrengst, verbeteren van de gewaskwaliteit en verduurzamen van de productie wordt door een combinatie van oplossingen bereikt.”

De overname van Monsanto is ingegeven door de wens van Bayer sterker te worden op het gebied van zaadveredeling. Hier is Monsanto, onder meer vanwege haar rol als pionier met genetisch gemodificeerde gewassen, een bijzonder sterke speler. In potentie kan de samenvoeging van de bedrijven een sterker onderzoeksplatform opleveren, met uiteindelijk betere producten ook voor landbouwers in de EU.

Belangrijke beperking is wel dat genetisch gemodificeerde gewassen in de EU vooralsnog zo goed als uitgesloten zijn. Ook geografisch biedt het samengaan vanuit het bedrijfsoogpunt voordelen. Is Bayer bijzonder sterk in de EU, voor Monsanto geldt hetzelfde voor Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Zo kan de onderneming het risico op tegenvallende resultaten spreiden, en neemt het algemene kennisniveau toe.

Data

Een derde factor die in Europa niet vaak genoemd wordt maar voor Bayer toch belangrijk is voor de keuze samen te gaan met Monsanto, ligt in data. Had Bayer een bescheiden dataplatform, Monsanto zette er met de overname van The Climate Corporation fors op in. The Climate Corporation is een product van twee ex-Google-werknemers. Het duo zag grote kansen in de toepassing van informatietechnologie in de landbouw. Monsanto betaalde in oktober 2013 $1,1 miljard voor het bedrijf.

De overname kwam destijds als een schok maar zou navolging vinden. Van tractorbouwers tot concurrent-leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en zaden worden dataprogramma’s opgebouwd. Het doel is meestal hetzelfde: het beter adviseren van boeren over het gebruik van productiemiddelen, met het doel zowel financieel te besparen als het milieu minder te belastingen.

In totaal worden producten van The Climate Corporation nu gebruikt door meer dan 100.000 landbouwers in de VS en Canada. Het totale areaal waarop de producten worden ingezet bedraagt 4 miljoen hectare. “Data kunnen een omschakeling teweeg brengen in de landbouw”, aldus Sneyders. “Data maken het mogelijk om te sturen op de smaak van een product, de opbrengst en duurzaamheid. Het gebruik van data kan waarde toevoegen en voorkomen dat de landbouw in het systeem slechts de werkers levert.”

Bloedgroepen

Sneyders verwacht niet dat binnen de organisatie een bloedgroepenstrijd ontstaat tussen oud-Monsanto mensen en de oudgedienden van Bayer. “Het management wordt gemixt. Er zijn wel verschillen. Monsanto was misschien als een auto die met 120 km per uur over de autostrade gaat en dus sneller bij bestemming komt. Bayer rijdt dan misschien wat langzamer, maar zal niet zo snel een afslag missen. De uitdaging ligt voor ons in het combineren van de sterktes van de twee bedrijfsculturen.”

Dat de combinatie Bayer-Monsanto een powerhouse wordt, is onomstreden. Een interessant en onbedoeld bijeffect van de overeenkomst is dat Baye-onderdelen bij BASF komen. BASF zet zo haar eerste schreden op de zadenmarkt, en wordt met de combinatie van zaden en gewasbescherming wellicht een meer geduchte concurrent.

JCB

Meest recent

Meest recent