Startpagina Bieten

Door de recente regen ontwikkelt cercospora in de bieten

In de niet-behandelde percelen of de percelen die eind juli behandeld werden, wordt momenteel de ontwikkeling van cercospora waargenomen. Dit houdt verband met de nattere weersomstandigheden (regen en dauw) en gunstige temperaturen.

Leestijd : 2 min

Deze ontwikkelingen van cercospora zijn vaak explosief met meer dan 30% van de bladeren aangetast door cercospora. Afhankelijk van het perceel (microklimaat, variëteit, rotatie, enz.) worden grote verschillen waargenomen qua cercosopora-druk.

De witziekte is nog steeds aanwezig maar vertoont een langzamere ontwikkeling. Roest wordt regelmatig waargenomen maar op lagere niveaus.

We raden u aan om uw percelen te inspecteren (vergeelde en verouderde bladeren niet in acht nemen). Voer enkel een fungicidebehandeling uit indien de behandelingsdrempel bereikt is (20% voor cercospora) en u uw bieten na 10 oktober zal rooien. Het hoofddoel van deze behandeling is de bescherming van de nieuwe bladeren.

Enkele raadgevingen:

Een herhalingsbehandeling is gerechtvaardigd indien de behandelingsdrempel (drempel bepaald voor de periode na 20 augustus) bereikt is. Die bedraagt bij cercospora en ramularia 20 % aangetaste bladeren, en bij witziekte en roest 30 % aangetaste bladeren.

Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten. In het kader van resistentiebeheer, de actieve fungicidenbestanddelen afwisselen, rekening houdend met hun werkwijze.

Kies een fungicide of een mengsel van fungiciden dat doeltreffend is tegen de verschillende aanwezige bladziekten. Behandelen moet in de volledige erkende dosis, om een goede nawerking te garanderen. En dit liefst bij goede temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden (200l/ha water - op niet-verwelkte bieten). Verder moet de veiligheidstermijn gerespecteerd worden. Bij de keuze van het fungicide moet men rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen. Een herhalingsbehandeling moet enkel overwogen worden wanneer de rooi voorzien is na 10 oktober.

KBIVB

Lees ook in Bieten

Opgepast voor nachtvorst in de bieten

Bieten Het KMI en verschillende klimaatmodellen kondigen voor de komende dagen minimale grondtemperaturen die 's nachts tot lager dan - 4°C kunnen dalen. Het Bieteninstituut geeft enkele aanbevelingen voor de suikerbietenteelt.
Meer artikelen bekijken