Mobiele slachthuizen voor pluimvee op til?

Mobiele slachthuizen voor pluimvee op til?

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters (N-VA) stelde daarover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. “In eerste instantie zal de focus liggen op het slachten van pluimvee. Momenteel worden de eerste gesprekken gevoerd met potentiële bouwers van zo’n mobiele eenheid” zegt Wouters.

Haalbaarheidsstudies

“In 2013 voerde BioForum in het kader van het project ‘Bio zoekt Keten’ al een studie uit naar de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid. Er waren toen nog heel wat onduidelijkheden en bovendien was de vraag te klein om het rendabel te maken. Nu lijkt die vraag te groeien en wordt er opnieuw een studie uitgevoerd, dit keer door het departement Landbouw en Visserij”, licht Peter Wouters toe. De studie onderzoekt momenteel de mogelijkheden binnen de sectoren rundvee, varkens, schapen en pluimvee.

Pluimvee als proefkonijn

Op basis van de eerste resultaten blijkt dat op korte termijn een mobiele slachteenheid voor pluimvee zowel economisch, technisch als juridisch vlak het meest interessant en haalbaar zou zijn. “Momenteel worden de eerste gesprekken gevoerd met potentiële bouwers van een mobiele eenheid. De technische uitwerking voor de pluimvee-installatie loopt nog tot het einde van dit jaar. Met 5 à 10 potentiële geïnteresseerde pluimveehouders en een slachter wordt tegen maart 2019 een businessplan opgesteld”, aldus Peter Wouters. “De doelstelling is dat er met de mobiele eenheid 5.000 tot 10.000 stuks pluimvee per jaar geslacht kunnen worden.”

Antwoord op groeiende maatschappelijke trends

“Mobiele slachthuizen sluiten ook aan bij de laatste maatschappelijke trends, zoals bio, korte keten, enzovoort. Het biedt ook een aantal welzijnsvoordelen voor dieren, zoals minder omgevingsstress en minimaal transportvervoer”, vertelt Peter Wouters, die wel hamert op de wettelijke aspecten en regelgeving. “De hoge standaard die wij kennen inzake milieuaspecten, dierenwelzijn en voedselveiligheid gelden uiteraard ook voor de mobiele eenheid.” Daarop antwoordde de minister dat er bilateraal overleg georganiseerd wordt met onder andere FAVV, OVAM en het Departement Omgeving.

Meest recent

Meest recent