Startpagina Economie

Milcobel verhoogt melkprijs opnieuw

Milcobel heeft opnieuw de melkprijs verhoogd. De coöperatie betaalt voor de augustus-leveringen een standaardprijs van €32,25 per 100 liter. Dit leidt tot een reëel uitbetaalde melkprijs van €34,63 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat is 77 cent meer dan een maand eerder. Ook bij FrieslandCampina staan de seinen op groen.

Leestijd : 3 min

De reëel uitbetaalde melkprijs geldt bij een leveringsomvang van 500.000 liter op jaarbasis, een vetgehalte van 43 g/l en eiwitgehalte van 35 g/l. Daarnaast moet het bedrijf IKM-gecertificeerd zijn en deelgenomen worden aan het para-tbc-programma. Andere eisen: een kiemgetal van ≤25.000/ml, celgetal ≤300.000/ml en coligetal ≤50/ml.

FrieslandCampina

FrieslandCampina verhoogt haar garantieprijs voor oktober met €1 in vergelijking met de garantieprijs van vorige maand, tot €38. Aan haar Belgische leveranciers betaalt FrieslandCampina de garantieprijs min 50 cent. Ze kunnen de prijs echter met 50 cent opkrikken door mee te doen aan het programma Bijzondere Melkstroom (weidegang plus AA-kwaliteit). Slechts een handjevol Belgen is lid - lid worden is voor Belgische leveranciers nu uitgesloten- en krijgt de garantieprijs.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41%vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis. Deze maand is de eiwitwaarde €620,31, de vetwaarde €310,15 en de lactosewaarde €62,03 per 100 kilo.

De hogere garantieprijs voor oktober is deels ingegeven door de verwachte prijsstijgingen van sommige zuivelproducten. In de garantieprijs is een correctie verwerkt van 76 cent vanwege te laag ingeschatte referentiemelkprijzen in de afgelopen maanden.

Milcobel wat onder EU-gemiddelde

Uit de Europese melkprijzenvergelijking van LTO blijkt dat Milcobel in juli wat onder het EU-gemiddelde zit. Milcobel betaalde €33,22 per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. Het gemiddelde van de vergelijking lag op €33,96.

Het Europese gemiddelde ligt €1,25 hoger dan in juni. De prijsstijging komt deels door het seizoensmatige karakter. Ten opzichte van juli 2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,68 ofwel 4,7% lager. Hoewel de prijsstijging in juli (€1,25 ten opzichte van de vorige maand) groter is dan in juni (€0,60), neemt het prijsverschil ten opzichte van vorig jaar wel toe. In juli 2018 ligt de gemiddelde melkprijs €1,68 per 100 kg lager dan in juli 2017, terwijl het prijsverschil in juni € 1,43 was.

Dit komt volgens de Nederlandse zuivelorganisatie Zuivel NL doordat de melkprijzen in de tweede helft van 2017 relatief fors stegen.

De meeste zuivelondernemingen hebben in juli de melkprijzen verhoogd. Uitzonderingen zijn de Ierse bedrijven Dairygold en Glanbia, het Italiaanse Granarolo en het Finse Valio. Deze bedrijven hielden hun prijs ten opzichte van juni gelijk. De Franse melkprijzen zijn het meest gestegen variëren van € 1,0 (Sodiaal) tot € 3,9 per 100 kg (Danone). Ook in andere jaren zijn de Franse melkprijzen gedurende het derde kwartaal hoger geweest om de melkproductie in deze maanden te stimuleren.

Naar verwachting zullen de melkprijzen de komende maanden verder stijgen. Deze verwachting is gebaseerd op aangekondigde prijsverhogingen van FrieslandCampina maar ook Arla (augustus +1,0 en september ongewijzigd), en Dairy Crest (augustus en september in totaal €1,5 per 100 kg melk).

Melkaanvoer

In de EU nam de melkaanvoer in juni met 1,5% toe, een iets lagere groei dan in mei. Grootste groei vond plaats in Duitsland en Italië, hoewel het groeitempo wat leek af te vlakken. Het herstel van de melkaanvoer zette door in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Polen nam het volume nog maar licht toe. Ook de Ierse melkaanvoer liet in juni nauwelijks groei zien. Buiten Europa is nog altijd sprake van groei. In juni nam de melkaanvoer in Argentinië, Nieuw-Zeeland, Uruguay en de VS toe. In het laatstgenoemde land nam het groeitempo wel af sinds april, met stijgingen van rond 1% en minder. In juli bleef de melkaanvoer in de VS zelfs nagenoeg stabiel. Australië noteerde in juni, voor het eerst in ruim een jaar tijd, een afname.

Markt

Zuivel NL biedt ook een overzicht van de markt. De boternotering herstelde zich in augustus na de daling in juni en juli. Deze prijsstijging was mede het gevolg van het sentiment rond de droogte en de mogelijke invloed op het aanbod. Nu de weersomstandigheden zijn verbeterd, is de emotie uit de markt en lijken de boterprijzen weer wat onder druk komen te staan. Ook bij mager melkpoeder zorgde de berichtgeving over de droogte voor een opwaartse beweging van de markt in augustus. De prijsstijging lijkt echter weer wat af te vlakken, vanwege het ontbreken van richtinggevend nieuws. Onder invloed van de gestegen vet- en eiwitprijzen liet de prijs van vol melkpoeder een licht herstel zien medio augustus. Er is nog altijd sprake van een rustige markt. Europa is met de huidige prijzen niet competitief op de wereldmarkt.

Lees ook in Economie

Thuisverbruik van vlees en gevogelte steeg licht in 2023

Vleesvee Het thuisverbruik van vers en bevroren vlees en gevogelte steeg in 2023 met 1% tot 27,7 kg per capita (per hoofd). Met dit volume haalt vlees en gevogelte een aandeel van 83% versus 13% voor vis, week- en schaaldieren en 4% voor eiwitrijke peulvruchten en plantaardige alternatieven voor vlees en vis.
Meer artikelen bekijken