‘CD&V blijft vooral een plattelandspartij’

Taverniers is al 10 jaar burgemeester.
Taverniers is al 10 jaar burgemeester. - JCB

Zondag vinden de Belgische gemeente-, districts- en provincieraadsverkiezingen plaats. Tijdens de lokale verkiezingen komen traditioneel ook landbouwers op. Traditioneel zijn de meeste boeren te vinden bij CD&V en Open Vld, maar zo divers als de landbouw in ons land is, zo divers zijn ook de meningen. Op de volgende pagina’s vertellen vijf landbouwers over hun keuze voor politiek en partij, en de bijzondere combinatie van landbouw en politiek.

Hoegaarden is een traditionele landbouwgemeente. De gemeente telt 7.000 inwoners en beslaat circa 3.000 hectare. Bijna 90% van deze oppervlakte wordt door landbouwers in cultuur gebracht. Sinds 1976 zwaaien de christendemocraten onafgebroken de scepter. Taverniers, nu 61 jaar oud, werd zelf een jaar of 40 geleden ‘opgepikt’ door CD&V. “Zo ging dat toen: de partij keek naar wie actief was in het verenigingsleven, en daar ook nog eens wat gedaan kreeg.”

Taverniers omschrijft CD&V als een middenpartij die weinig moet hebben van ideologisch scherp schieten en zich beter voelt bij conservatisme en pragmatisme. Taverniers vindt het jammer dat debatten steeds meer gaan over scoren en steeds minder over praktische oplossingen.“Ik voel me thuis bij de partij omdat ze uitgaat van de Christelijke normen en waarden waarmee ik ben opgevoed”, zegt Taverniers over zijn keuze voor CD&V. “Normen en waarden waarvan ik denk dat ze anno 2018 nog altijd een goede leidraad vormen.”

Mildheid

Taverniers houdt van de mildheid die de religie met zich mee neemt. “Neem nu het hele migrantendebat. Als ik die mensen van die bootjes zie komen en bedenk hoe het is te wonen in een land waar bommen vallen… dan vind ik dat we ze moeten ontvangen op een menselijke manier. Ik pleit niet voor naïviteit maar kan het wat minder hard? Die hardheid zie je ook terug in de wijze waarop de landbouw soms wordt benaderd door de groene beweging, ook wel andersom hoor, en het leidt volgens mij niet tot vooruitgang - eerder stilstand voor iedereen.”

Taverniers’ hart ligt het meest bij de runderen.
Taverniers’ hart ligt het meest bij de runderen. - JCB

CD&V is van oudsher de grootste partij onder landbouwers. Taverniers beschrijft hoe vroeger de Boerenbond en CD&V als twee handen op een buik waren. De banden zijn nog altijd hecht. Bij de traditionele Nazomerontmoeting van Boerenbond waren talloze kopstukken van de partij, inclusief Eurocommissaris Marianne Thyssen, aanwezig. De tijd dat Boerenbond burgemeesters aanwees, is wel voorbij. Volgens Taverniers is dat beter. De macht van het blok Boerenbond-CD&V was vroeger wel erg groot.

“Begrijp me niet verkeerd: Boerenbond heeft met haar invloed veel goeds gedaan. Maar bijvoorbeeld de keuze voor het Mansholf-plan voor specialisatie en grootschaligheid... daarin is de Boerenbond naar mijn mening te ver gegaan. De richting klopte: om vandaag te overleven moet je in veel gevallen groter en gespecialiseerder zijn, maar bedrijven zitten nu ook vast door schulden en het is niet zo evident een goed inkomen uit je arbeid te halen.”

10 jaar burgemeester

Taverniers is inmiddels alweer 10 jaar burgemeester van Hoegaarden – hij volgde zijn neef op - en was daarvoor al 18 jaar schepen. Hoewel opgeleid tot elektromechanieker, koos Taverniers op zijn 27e definitief voor de boerenstiel. Hij nam op dat moment het bedrijf over van zijn vader, die op 67-jarige leeftijd was overleden. Eigenlijk is het bedrijf ook het levende bewijs dat Taverniers eigenwijs aangelegd is. “Mijn vader zei: verkoop de boerderij, dat wordt toch nooit wat. Ik wilde me daarna graag bewijzen.”

Taveniers houdt meer van praktische oplossingen dan van het uitvergroten van ideologische tegenstellingen.
Taveniers houdt meer van praktische oplossingen dan van het uitvergroten van ideologische tegenstellingen. - JCB

Vandaag is sprake van een gemengd bedrijf met 30 zoogkoeien en 45 hectare akkerbouwgrond. Het teeltplan bestaat uit suikerbieten, maïs, aardappelen en wintertarwe. De mannelijke runderen worden geslacht in Heist-op-den-berg, maar worden lokaal versneden en verkocht via lokale restaurants. “Het is korte keten op zijn best.” Het bedrijf wordt gerund in combinatie met zijn zoon. Vanaf 2019 neemt die het voortouw in het bedrijf.

“Hij is bediende en helpt me nu. Straks is het andersom. Ik ben daar ook wel aan toe, want als burgemeester van een kleine gemeente ben je heel bereikbaar, en hier in Hoegaarden is er nogal eens een feestje en daar moet ik dan bij zijn. Vroeg de dieren voeren vind ik geen probleem, maar als mijn zoon straks het leeuwendeel kan overnemen is dat fijn. Tegenwoordig, met social media en zo, willen mensen gisteren al ant- woord hebben gekregen op de vraag van gisteren.”

Stadsmensen

Dat CD&V 40 jaar aan de macht is, levert kritiek op. “We kunnen moeilijk excuses maken voor 40 jaar lang verkiezingen winnen, maar we begrijpen de risico’s. Onze oplossing ligt in een goede selectie van mensen, met oog voor diversiteit. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, meer progressieve en meer conservatieve mensen. De N-VA tegenwoordig met OpenVld is de belangrijkste concurrentie. “De N-VA is echt een nieuwe uitdaging voor ons”, bekent Taverniers. “Ze zijn uiteindelijk voor een onafhankelijk Vlaanderen. Flamingantisme leeft traditioneel niet zo hier, want we zitten zo vlakbij de taalgrens. Als je verliefd wordt op een schoon meisje op de kermis, maakt het niet uit of ze Frans of Vlaams spreekt. Veel families hebben leden aan beide kanten van de taalgrens.”

Onder de N-VA stemmers zijn dan ook veel nieuwkomers: mensen die naar Hoegaarden verhuizen omdat het er zo prettig landelijk vertoeven is, en toch dicht bij de E40-autobaan naar Leuven en Brussel. Het levert standpunten op die voorheen weinig gehoord werden in Hoegaarden. Voor de geuren en geluiden die bij de landbouw horen, ontbreekt soms begrip. “De verbinding met de landbouw ontbreekt door de afname van het aantal landbouwers en de instroom van stedelingen steeds meer. Dat betekent dat we als landbouw een antwoord moeten formuleren. Ikzelf ontvang bijvoorbeeld jaarlijks vier of vijf klassen met leerlingen.”

De landbouwstem

Het feit dat Taverniers zelf een landbouwer is, helpt hem om de landbouwstem te veroveren. “Ik spreek de taal van de landbouwers, begrijp waar het over gaat.” Taverniers overzag diverse grotere landbouwprojecten. Zo wordt momenteel de laatste fase van alweer het derde ruilverkavelingsproject afgerond. Het is een typisch voorbeeld van een project waarbij boer en burger profiteren. Landbouwers krijgen de grond dichter bij huis, en burgers wandelpaden, fietspaden en wegen voor de recreatie waarvoor de regio gekend is. “Het is vaak heel goed mogelijk om het landbouwbelang en het algemeen belang tegelijk te dienen.”

Een tweede belangrijke zaak in de gemeente is erosie. “Op het hoogste punt is de gemeente 106 meter TAW. Op het laagste punt is dat 57 meter. “De akkers lopen bijna tot het centrum van Hoegaarden. Het is erosiegevoelig. Beheersen van erosie en water is belangrijk. Vroeger haalde onze gemeente bij onweders vaak de voorpagina van de kranten: modderstroom dwars door het centrum van Hoegaarden.” De gemeente pakte het probleem historisch aan door 30% bovenop de gewone subsidiëring van erosie beperkende maatregelen te zetten, zoals het aanleggen van grasstroken. Het aantal hectares waarop maatregelen werd genomen, steeg tot 300 hectare. De Europese Commissie verbood de steun zo’n 10 jaar geleden en het areaal daalde tot 100 hectare. Nu is het areaal terug op 200 hectare, mede omdat Taverniers de materie op vriendelijke toon onder de aandacht van landbouwers blijft brengen. “Uiteindelijk is dat heel belangrijk: als je je inzet voor landbouwers, die zo’n groot deel van de Belgische oppervlakte beheren, betaalt zich dat terug. Landbouwers denken in oplossingen. CD&V begrijpt dat volgens mij in het algemeen wel goed. Het blijft vooral een plattelandspartij.”

JCB

Meest recent

Meest recent