Startpagina Bieten

Het bietenleveringscontract in Seneffe wordt betaald naar vermogen

De nieuwe coöperatie van bietenplanters (Coopérative des Betteraviers Transformateurs - CoBT) wil landbouwers overtuigen om in het project te investeren. Toekomstige leden hebben nog tot 31 januari 2019 de tijd om zich in te schrijven.

Leestijd : 4 min

De landbouwers die inschrijven op B-aandelen verbinden zich ertoe een leveringscontract na te komen voor een hoeveelheid suikerbieten die overeenkomt met 100 maal het aantal B-aandelen waarop is ingeschreven.

Voor reële tonnen

Dit contract is gebaseerd op de reële hoeveelheid suikerbieten, "Dit zijn reële tonnen die niet teruggebracht worden tot 16, 17 of 18 ton. Er is geen omzetting meer mogelijk en we hebben het allemaal over dezelfde tonnen, wat de zaken een stuk gemakkelijker maakt. De aankoopprijs zal uiteraard variëren naargelang het suikergehalte," legt Benoît Haag uit.

Alleen door de AB-partners geleverde bieten worden geaccepteerd. "Landbouwers zonder contract hebben geen toegang tot de verwerking. Wij zullen nooit leveringscontracten geven aan niet-leden. Het is normaal om degenen die de moeite hebben gedaan te investeren te belonen," zei hij.

Sancties bij overschot/tekort

Al het overtollige van het contract wordt gekocht, maar tegen een prijs die in verhouding staat tot de geleverde hoeveelheid. Voor een extra tonnage van 5% boven de gecontracteerde hoeveelheid ontvangt het lid 95% van de gecontracteerde bietenprijs. Maar vanaf 30% extra ontvangt de producent slechts 50% van de basisaankoopprijs. "Dus als een producent 115% van zijn contract levert, wordt 5% van zijn levering betaald tegen 95% van de startprijs, 5% tegen 90% en 5% tegen 85%".

In geval van een tekort - alleen als bewezen is dat het een bewuste keuze van het lid is - wordt gesproken van een sanctie. "Het idee is om misbruik van het systeem te voorkomen en een constante bevoorrading te garanderen.” Deze boete bedraagt 25% van de waarde van de niet-geleverde tonnage. "Als een lid dus 600 ton levert in plaats van 1.000 ton, bedraagt de boete 400 ton x de totale prijs x 25%.”

Bieten als correctievariabele

De prijs van de suikerbieten wordt berekend op basis van alle ontvangsten, waarop alle kosten (personeel, vervoer, financiën, terugbetaling, dividend, enz.) in mindering worden gebracht, behalve die voor suikerbieten, gedeeld door de totale hoeveelheid suikerbieten. "Bieten is de instelvariabele van het model. Die komt als laatste, maar het is de enige manier waarop niets wordt weggegooid", zegt Benoît Haag.

In verhouding tot

het gemiddelde suikergehalte

De aankoopprijs van de bieten wordt rechtstreeks berekend op het suikergehalte van het lid, gebaseerd op het gemiddelde jaarlijkse suikergehalte. "Er is geen referentie voor het suikergehalte. Als het suikergehalte van de campagne 18ºZ is en de prijs van suiker is 370 euro/ton voor een standaardcampagne van 115 dagen, zal de prijs (met vroege, late en tarpaulinepremies) 32,60 euro/ton bedragen voor een plantersuikergehalte van 17°Z en 38 euro/ton voor een suikergehalte van 19°Z. We passen een verhoging van 9% meer of minder per welvaartsgraad toe".

Vervroegde premie

De vervroegde premie wordt berekend op basis van het werkelijke financiële verlies van de dag, ten opzichte van de gemiddelde rendement van de campagne en op basis van de groeicurve voor het jaar zoals vastgesteld door de agronomisch dienst. "Aangezien de gewasontwikkeling elk jaar anders is, is dit het systeem dat zich het meest aanpast aan de realiteit". De late premie zal gebaseerd zijn op een vaste schaal.

100% van de kosten voor het uitgraven, laden en vervoeren van de bieten worden gedragen door de CoBT. De bieten moeten naar de fabriek worden gebracht en het zelfvervoer (tractoren of vrachtwagens) is toegestaan.

Na 1 december zullen de silo's op dezelfde manier beschermd moeten worden als nu. Hiervoor wordt een premie van 1,1 euro/ton verstrekt. In geval van hevige vorst is ook een zeildoek nodig, met de juiste uitrusting die gratis door de coöperatie ter beschikking wordt gesteld.

Prioritaire toegang tot pulp

De prijs van de pulp wordt duidelijk weergegeven in de bietenprijs. Voorrang wordt verleend aan de lden in de volgorde: AB-leden voor de teruggave van het equivalent van het geleverde materiaal, AB-leden voor toegang tot een supplement, S-leden en ten slotte niet-leden.

Voor gedrukte pulp zal de prijs in verhouding staan tot de prijs van een gamma aan materialen (Belgische tarwe, Belgische maïs, Franse droge pulp). De prijs van droge pulp daarentegen is die van de Franse markt. De leden zullen profiteren van een voorkeursprijs en vervoer op kosten van de koper, met een vaste prijs als dit door de CoBT wordt georganiseerd.

Betalingstermijnen

Ten slotte zullen de betalingsvoorwaarden vergelijkbaar zijn met die welke eerder werden toegepast: 35% van de totale begroting per 22 december, 75% per 31 januari, 85% per 31 maart en het saldo in november.

naar DJ

Lees ook in Bieten

Meer artikelen bekijken