Mooie BASF-percelen door efficiënte herbiciden en fungiciden

D e percelen lagen er weer spik en span bij dit jaar. BASF was duidelijk voorbereid op een dag waar ze hun proefpercelen aan het publiek wilden laten zien. Een fiks aandeel van de proeven ging over onkruidbestrijding, maar ook ziektebestrijding en het vermijden van legering in tarwe en gerst waren hot topic.

Onkruidbestrijding in maïs

In vooropkomst deed 2,5 l Stomp Aqua het goed tegen dicotylen, behalve op kruiskruid. Op gierstgrassen werkte het niet 100%, maar tochwerd nog een goed resultaat bekomen. Crop Advisor Ben Vorstermans: “Rietzwenkgras en raaigras bleven over, wat belangrijk is als men kiest voor onderzaai.” Als je bovendien zorgt voor een fijn en goed aangedrukt zaaibed en wat vocht, dan krijg je in het algemeen een mooi resultaat, was de conclusie. Bij de combinatie 2,5 l Stomp Aqua met 1,4 l Frontier Elite krijg je ook een goede bestrijding van gierstgrassen en dicotylen. Enkel reigersbek bleef over. 1l Frontier Elite met 0,25 l Adengo Tcmax bleken elkaar te versterken en pakten naast gierstgras en dicotylen ook reigersbek goed aan.

Specifiek voor gierstgrassen is het aangewezen om een vooropkomst uit te voeren. Opties in vooropkomst zijn Akris, Aspect T, Dual Gold, Successor en Frontier Elite. Van deze vijf middelen gaf Frontier Elite wel de beste bestrijding.

In naopkomst wacht je het best niet te lang om te behandelen. Na zes weken zijn de onkruiden te ver ontwikkeld om te bestrijden. “Vooropkomst is heel belangrijk, zeker bij gierstgrassen. Ook bij vingergras is het best nog voor 2 tot 3-blad te bestrijden”, klinkt het.

Contactmiddel Laudis, in combinatie met 1l Frontier Elite, 1,5 l Stomp Aqua en 0,25 l Callam maken het geheel tot een goed schema. Callam bleek bovendien beter dan Banvel, onder andere naar kamille en klaproos.

Onkruidbestrijding in groente

In naopkomst kan 1,25 l Corum + 0,625 l Dash, wat een belangrijke oplossing is in peulvruchten. In een proef vergeleek men de werking van Corum + Dash met die van Basagran. Corum + Dash bleek betere resultaten op te leveren, zeker tegen amarant, papegaaikruid, nachtschade en melganzevoet. Om de contactwerking te verbeteren kon nog een mengpartner worden toegevoegd. Frontier Elite werkt heel goed bij grassen, met minder herkiemers tot gevolg. Gebruikt men butizyl als derde mengpartner, dan mag de dosis niet te hoog zijn, zeker bij nat weer. 1,5 liter is bijvoorbeeld aan de hoge kant. “Let er ook op dat het stadium van de erwten minstens 7 cm moet zijn om remming te voorkomen.”

Onkruidbestrijding in bieten

In bieten is er een meerwaarde bij het gebruik van combinaties. 0,15 l Centium heeft een partner nodig, zoals 1l Frontier Elite. In het perceel leek alles goed bestreden, behalve reigersbek.

Verder wil BASF ook Kezuro in de verf zetten. Dat is dit jaar gelanceerd en bevat metamitron en quinmerac. Kezuro wordt door BASF gepresenteerd als opvolger van Fiesta en Pyramin. In vooropkomst kan het ingezet worden tegen hondspeterselie en kleefkruid. Echter ook in naopkomst kan het hiertegen worden ingezet. Dat is nuttig in een droog voorjaar, wanneer je minder geneigd bent om een vooropkomst toe te passen. Bovendien kan het ook gefractioneerd worden toegepast.

Een ander product dat mee in de FAR kan worden ingezet, is Tanaris. Dit is een nieuw product dat dimethenamide-P en quinmerac bevat, en enkel in naopkomst gefractioneerd kan gebruikt worden aan een totale dosis van 1,5l (bijvoorbeeld 0,3l+0,6l+0,6l). Het advies is om te starten vanaf 2-blad.

Frontier Elite' zal het FAR systeem ook versterken en een meerwaarde geven tegen grassen en andere onkruiden, waaronder hondspeterselie.

Ziektebestrijding in tarwe

Tarwe krijgt op bepaalde tijdstippen af te rekenen met ziekten zoals septoria en roesten. Ook daarin wil BASF het verschil maken, en legden ze een proef aan met de rassen Henrik en Anapolis. In de onbehandelde percelen werd dat ook duidelijk. Henrik werd vooral geteisterd door septoria en wat bruine roest, in Anapolis was veel bruine roest te zien. In de proef behandelde men op twee tijdstippen, met een interval van vier weken. Dat is het uiterste interval mogelijk in granen.

In de T1 koos men voor de combinatie 1l Simveris + 3 kg Kumulus WG. Simveris, dat metconazool bevat, was een doordachte keuze. “Metconazool zit ook in Caramba, maar het verschil is dat Simveris 90 gram actieve stof bevat met een adviesdosis van 1 liter. Caramba bevat 60g met een adviesdosis van 1,5 l. Bovendien heeft Simveris een breder etiket: het is erkend in alle granen, terwijl Caramba enkel erkend is in tarwe, gerst en triticale”, somt Vorstermans de voordelen op. Kumulus WG aan de andere kant, dient als vervanger voor Bravo, dat chloortalonil bevat en uit de markt verdwijnt. Kumulus WG is als spuitzwavel een resistentiebreker en versterkt de werking naar septoria toe. “In graan is het enkel erkend naar witziekte, maar misschien is er ook een uitbreiding naar septoria in tarwe mogelijk”, klinkt het hoopvol. Pas je enkel T1 toe, dan merk je al positieve effecten in het veld, maar zijn de ziekten niet volledig bestreden. Een T2 is dus nodig voor een volledige bestrijding.

Voor T2 probeerde BASF verschillende combinaties uit. Mengpartner Comet New geeft in de tarwe een duidelijke versterking tegen roesten, en ook een beetje tegen septoria. Uit de proef bleek echter dat SDHI's zoals Adexar, Librax, Ceriax en Priaxor in T2 een beter resultaat leveren dan opties zonder SDHI. 2l Viverda, een triazool met boscalid en pyraclostrobin, is ook een optie. Combineer je Adexar met 3kg Kumulus WG, dan is de bestrijding van septoria nog iets versterkt.

Ziektebestrijding in gerst

Ook in gerst heeft BASF op het ras Etincel een fungicideproef aangelegd, om de werking tegen dwergroest en netvlekken aan te tonen. Ook hier werd twee keer behandeld. Als T1 werd 1,2 l Palazzo gespoten, dat goed werkt tegen roesten toe. In T2 konden ook verschillende opties. Wat opviel, was dat strobilurines niet alleen goed werkten tegen netvlekken toe, maar ook een vergroeningseffect hebben in het gewas. Net als in tarwe werkten de schema’s met Xemium (Adexar, Librax, Ceriax, Priaxor) en 1l Bravo goed, de beste oplossing kwam van de combinatie 0,9l Priaxor EC + 0,9l Caramba 90 EC + 1l Bravo.

Marlies Vleugels

Legering in tarwe en gerst voorkomen

Naast de ziekte- en onkruidproeven werden er ook enkele proeven rond groeiregulatoren aangelegd, om legering in tarwe en gerst te voorkomen. Dat er sprake was van wind de voorgaande weken, hielp de proef een handje. De producten die BASF in het gamma heeft, zijn Medax Max, Medax Top, Percival en Prodax. Voordeel aan Medax Max is dat de toepassing al heel vroeg kan. Bij oprichten kan de eerste behandeling al gebeuren, een tweede behandeling kan bij eerste knoop. Geef je slechts één behandeling, in T1, dan geeft 0,4 kg Medax Max in combinatie met 0,5 l Cycocel 75 wel een goed resultaat. Het standaardadvies echter, zijn twee behandelingen: Medax Max aan 0,4 kg/ha in T1 en Medax Top 0,6l/ha in T2. Uit de proef bleek ook dat één enkele behandeling in T2 geen garantie meer geeft op versteviging waardoor je meer kans hebt op legering. Ten slotte is het een voordeel dat je Medax Max kan mengen met herbiciden, wat vaak bij groeiregulatoren niet het geval is.

In gerst hebben de producten Medax Max, Medax Top, Percival, Prodax en Terpal ook erkenning net na laatste blad. Het uiterste stadium voor toepassen is begin baarden. Van het moment dat de aar zichtbaar is, is het te laat om te behandelen. Dat zie je in de opbrengst. Het basisadvies in gerst is Medax Top tussen 0,8 en 1,2 liter in eerste versteviging en in de tweede versteviging kom je terug met Medax Max, Prodax of Percival aan een dosis van 0,5-0,75 kg, afhankelijk van ras en bemesting. Terpal aan 2l is ook een optie voor T2.

Legering in tarwe kan al worden aangepakt bij oprichting met Medax Max.

Meest recent

Meest recent