Startpagina Bedrijfsnieuws

Bayer Crop Science wil boeren vooral maatwerk bieden

Ten midden van een eindeloze reeks berichten over rechtszaken vanwege Roundup, organiseerde Bayer een congres over de toekomst van de landbouw. De boodschap: Bayer blijft onverminderd investeren in innovatieve veredeling, gewasbescherming en data. 25 miljard in de komende 10 jaar, om precies te zijn. Maatwerk is het toverwoord.

Leestijd : 6 min

Wie ‘Bayer’ intikt in een zoekmachine krijgt al snel hoofdpijn. Het Duitse bedrijf wordt sinds de overname van Monsanto in de zomer van 2018 bedolven onder de rechtszaken en vooral torenhoge schadeclaims. Tijdens een recente persbijeenkomst probeerde topman Liam Condon het beeld van een belegerd maar steeds hongeriger kasteel te corrigeren. Bayer, zo luidt de boodschap, is nog altijd gezond en zet onverminderd in op R&D.

De geruchtmakende overname van Monsanto werd door de financiële pers neergezet als een meesterzet. CEO Werner Baumann van Bayer voorkwam dat Monsanto het omgekeerde kon doen. Monsanto was als zaadspecialist op zoek naar een sterke chemische poot nog maar net afgewezen door Syngenta. Nu kwamen Monsanto – voor 63 miljard dollar – en Bayer onder Duitse voorwaarden samen.

Monsanto bracht een wereldwijde als nummer één in zaden in, maar is natuurlijk ook eigenaar van het grootste merk in gewasbescherming – Roundup – en het grootste digitale platform wereldwijd: Fieldview. Laatstgenoemde bedient in de VS inmiddels een oppervlakte van ruim 360.000 hectare. Het programma komt eerst naar een serie andere Europese landen, maar zal uiteindelijk ook landen in Vlaanderen. Bayer op haar beurt bracht naast een sterk zadenprogramma vooral een brede productportefeuille gewasbescherming in.

Strategische ‘fit’

Onafhankelijk van elkaar waren de bedrijven kwetsbaar – zeker Monsanto met haar beperkte aanbod pesticiden. Bayer en Monsanto waren ook zeker sterk in overwegend verschillende geografieën, en daar waar ze geen van tweeën dominant zijn (zoals Azië), kreeg men eindelijk de nodige schaal. Het samenbrengen van zoveel kennis over veredeling, chemie en data (bodems, weer, …) zou voor de landbouwer meerwaarde opleveren.

Tot zover de theorie. Het was altijd al duidelijk dat Bayer met Monsanto een door Ngo’s en activisten wereldwijd gehaat bedrijf over nam. Bayer schrapte de naam Monsanto, maar torst nu Monsanto’s zware juridische erfenis mee. Die uit zich nu in een serie verloren rechtszaken over Roundup, een onkruidverdelger met glyfosaat als werkzame stof.

Amerikaanse rechters hebben nu in verschillende zaken geoordeeld dat mensen ziek werden van Roundup. De claims lopen al snel in de miljarden. Het is niet de enige zaak. Het bedrijf houdt vol dat Roundup bij normaal gebruik veilig is maar zou de afloop van rechtszaken niet willen afwachten en zich voorbereiden op een reusachtige schikking. De samen- smelting van Bayer en Monsanto lijkt zo een dure zaak te worden, wat de nodige onrust van aandeelhouders oplevert.

Uitdagingen van onze tijd

Tijdens de ‘Future of Farming Dialogue’ die Bayer recent organiseerde, werden de juridische beslommeringen grotendeels vermeden. CEO Liam Condon zei dat er een oplossing zal komen, maar wilde in zijn speech vooral ingaan op Bayer als innovatiemotor. De wereld heeft volgens hem drie grote problemen: klimaatverandering, een groeiende wereldbevolking en een beperkte hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen. Over klimaatverandering is al veel gezegd, benadrukt Condon, maar de groei van de wereldbevolking krijgt vooralsnog minder aandacht.

“Als je bepaalde steden of landen bezoekt, merk je het niet op, maar dat is anders in Bangalore of Shanghai…” Toen de Ier in 1968 het levenslicht zag, telde de wereld 3,5 miljard zielen. “Nu zitten we boven 7 miljard en we gaan rap de grens van 10 miljard mensen passeren.” Iedereen heeft voldoende plaats nodig om te leven, iedereen moet eten en iedereen heeft behoefte aan voldoende schoon water. We moeten dus als landbouw meer produceren maar met minder ruimtebeslag. “Het is de paradox van de landbouw: produceren versus preserveren. Wij geloven dat we landbouwers kunnen helpen om de paradox op te lossen. Waarom we dat kunnen? We zijn marktleider, en innovatief.”

CEO Liam Condon denkt dat Bayer met de combinatie van zaadveredeling, gewasbescherming en datatechnologie een unieke positie in de markt inneemt.
CEO Liam Condon denkt dat Bayer met de combinatie van zaadveredeling, gewasbescherming en datatechnologie een unieke positie in de markt inneemt.

Marktleiderschap

Over dat marktleiderschap is Condon duidelijk. Bayer neemt van alle ondernemingen het grootste deel in van de totale maïsmarkt (gewasbescherming, zaden), die met een totale waarde van 20 miljard euro per jaar de grootste deelmarkt is voor toeleveranciers van zaden en gewasbescherminsmiddelen. Bayer is ook leidend op de markt voor sojabonen (15 miljard euro), groente en fruit (15 miljard euro) en granen zoals tarwe (10 miljard euro). Het bedrijf is vooral door het samenspel van zaden, gewasbescherming en digitale hulpmiddelen vooral in staat om oplossingen ‘op maat’ aan te bieden.

“We hebben drie doelstellingen: het blijven innoveren, het bewerkstelligen van een digitale transformatie en het zetten van nieuwe duurzaamheidsstandaarden.” Dat laatste uit zich in de nabije toekomst ook in duurzaamheidsdoelstellingen voor de CEO zelf. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, een element waar iedereen altijd rekening mee houdt. Duurzaamheid wordt daarbij niet begrepen als een terugkeer naar een technologie-arme landbouw. Voor de soms technologievijandige wereld heeft Condon een eenvoudige boodschap: “we gaan niet terug naar de good old days, want zo goed waren die dagen niet.”

Condon is tevreden over de integratie van Monsanto in Bayer. “Grote fusies mislukken vrijwel altijd door culturele verschillen, en die waren er bij ons ook.” Monsanto is Amerikaans en avontuurlijk, Bayer eerder Duits en behoudend. In plaats van de één aan de ander aan te passen of ze naast elkaar te laten bestaan, kwam men tot een nieuwe cultuur. Tot een ‘bloedgroepenstrijd’ kwam het volgens hem daardoor niet. “Je haalt nu de Bayer en Monsanto mensen er niet meer uit. Ik vind dat het hoogtepunt van de voorbije maanden sinds de overname.”

De combinatie maakt volgens Condon dat Bayer meer dan de concurrentie in staat is om boeren op maat te bedienen. “Wat boeren nodig hebben is een samenspel van de juiste zaden, gewasbescherming en data die je helpen te bepalen wat te doen, en wanneer en hoe het te doen.”

Open innovatie

Een onderdeel van de nieuwe cultuur is een openheid naar de buitenwereld. “We kunnen niet op onszelf innoveren”, legt Condon uit. “Daarvoor zijn de uitdagingen en de voordelen van samenwerken met andere partijen te groot… We zoeken start-ups op, maar ook gevestigde bedrijven en onderzoeksinstellingen.” Waar mogelijk, deelt Bayer pre competitieve kennis – kennis dus waar de concurrentie niet direct een product mee maakt.

Enter Bob Reiter, de Amerikaan die aan het hoofd staat van de onderzoeksactiviteiten van Bayer. Hij somt wat cijfers op. De landbouwdivisie van Bayer telt wereldwijd 7.300 R&D-werknemers, meer dan 35 onderzoek sites en 175 veredelingsstations. In de komende 10 jaar verwacht het bedrijf 25 miljard euro te spenderen aan onderzoek naar oplossingen voor de landbouw. Iets meer dan de helft wordt voor veredeling gereserveerd.

In dat kader verwacht Reiter veel van nieuwe veredelingstechnieken, waar Bayer volgens hem zeer open over moet zijn. Wat transgene gewassen betreft, werd volgens hem een historische fout begaan door het algemene publiek niet te betrekken bij de nieuwe technologie. Al snel krijg je dan als grote onderneming de verdenking op je dat je wat probeert te verbergen.

Kortere maïs

Concreet werkt Bayer onder meer aan kort staande hybride maïs, die volgens de planning binnen enkele jaren op de markt komt. Reiter denkt dat de impact vergelijkbaar zal zijn met de introductie van verbeterde rijst en tarwe door Norman Borlaug, die als de vader van de Groene Revolutie in Azië wordt gezien.

De maïs is eerder wat langer dan 2 in plaats van 3 meter. Het gewas is zo minder gevoelig voor legering en halmbreuk. Meer opstaande bladen en kleinere pluim laten de plant meer zonlicht opnemen. Daarnaast kunnen meer spuit- en kunstmestmachines door een kort gewas, bijvoorbeeld voor het laat in het seizoen toedienen van nitraat.

Onkruidbestrijding

Een belangrijk deel van het budget wordt gespendeerd aan onkruidbestrijding. Het volledig vervangen van het zo door controverse geplaagde glyfosaat is geen doel. Het bedrijf blijft overtuigd van de veiligheid van het product, en benadrukt de unieke en brede werking van het product. Het is eenvoudigweg lastig te vervangen. Al snel heb je meer middelen en spuitrondes nodig, wat minder duurzaam is. Bayer zoekt naar chemische maar ook mechanische, elektrische en thermische methoden - en vooral een samenspel.

Het vinden van werkzame stoffen die voldoen voor hun taak valt de hele sector steeds moeilijker. Deels omdat al veel gevonden is, en deels omdat de eisen van regulerende instellingen steeds scherper worden. “Vroeger screenden we 15.000 moleculen en daar zat altijd wel een ‘product’ bij”, aldus Reiter. “Nu hebben we pas een bruikbare werkzame stof gevonden na het screenen van veel meer dan 150.000 moleculen.”

Bayer zet in op nieuwe producten, zoals de nematicide Velum Prime in aardappelen, die moet helpen tegen bodemmoeheid.
Bayer zet in op nieuwe producten, zoals de nematicide Velum Prime in aardappelen, die moet helpen tegen bodemmoeheid. - Foto: DC

Jan Cees Bron

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken